Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. mr. dr. W. (Wouter) Burgerhart

prof. mr. dr. W. (Wouter) Burgerhart

Professor of Notarial Tax Law
prof. mr. dr. W. (Wouter) Burgerhart
Telephone:
+31 50 36 35767 secr . (+31503635767 Secr.)
Mobile:
+31 6 5118 0840 (+31651180840)
E-mail:
w.burgerhart rug.nl

Publications

Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding

Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding

Vivre, c'est mourir un peu: De maatstaf van heffing voor art. 13a SW 1956

Voor wiens rekening komt de erfbelasting?

Als we goed turen, kijken we door de BV heen

Art. 19 WBR, wel/geen ontbindende voorwaarde en teruggave van overdrachtsbelasting?

Artikel 1:100 lid 2 BW: De nieuwe huwelijksvermogensrechtelijke draagplichtregel, nu in overgangsrechtelijk perspectief

Artikel 12 SW 1956: wel of geen volledig aftrek voor de erfbelasting

Een kleine kroniek van de (erf)belastingrente

Een schenking is soms ook een verkrijging krachtens erfrecht: Betekent dat schenk- én erfbelasting, dan wel schenk- óf erfbelasting?

Read more

Press/media

Waarde speculatiegrond bij erfenis onduidelijk. 'Koper heeft waarde met aankoop in feite zelf bepaald'