Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us mr. dr. V.H. (Vincent) Glerum

Publications

The European arrest warrant and in absentia judgments: The cause of much trouble

The practice of the Netherlands concerning the European Arrest Warrant

Tussen vrijheid en gebondenheid: Het Europees aanhoudingsbevel 2.0

Case note: ECLI:EU:C:2020:1032

De Overleveringswet op de helling: de herimplementatie van Kaderbesluit 2002/584/JBZ

Van stenen, monniken en kappen: het begrip ‘uitvoerende rechterlijke autoriteit’, het arrest Openbaar Ministerie (Valsheid in geschrifte) en de gevolgen voor de Nederlandse overleveringsprocedure

Case note: Zaak C-128/18, Dorobantu

Case note: Zaak C-897/19 PPU, Ruska Federacija

Reflecties op het arrest LM

The European Arrest Warrant and In Absentia Judgments

Read more