Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. T. van der Linden

Publications

Aanvullend Verrijkingsrecht

Bescherming schuldenaar als de cedent de cessie weerspreekt?

Natrekking moet worden begrepen als een noodzakelijk kwaad

Wanneer is sprake van een levering per constitutum possessorium?

Aanvullend Verrijkingsrecht

Betaling kort ná mededeling van cessie of verpanding

Read more