Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us T.W. (Theun) Varwijk, MA

Publications

Aardewerk: Een bewoningsgeschiedenis in scherven

Aardewerk

Adapting to the sea: Human habitation in the coastal area of the northern Netherlands before medieval dike building

Conclusie: De betekenis van Lollum-Saksenoord voor het project Terpzolenonderzoek Fryslân 2012- 2016

De terp van Hogebeintum in boorkernen

Eerder onderzoek en bekende gegevens

Gebakken of verbrande bouwmaterialen: fragmenten van baksteen en verbrande klei

Huisraad uit een vroege ontginningsnederzetting bij Arkum: Het onderzoek aan het aardewerk, de keramische artefacten en verbrande kleiresten

Inleiding

Metaalvondsten en slakresten uit een terpzool

Read more

Press/media

Review of Nieuwhof et al 2019: Adapting to the Sea.

Fleur Ontdekt afl. 10 Archeologie Schettens

Interview Hea!

Veel animo voor opgravingen bij terp Sotterum

De terpzool Sotterum bij Schettens zit vol verassingen

Opgravingen in Schettens stilgelegd vanwege regenwater

Hoe groeit een terp?

Open dag opgraving terp bij Schettens

Archeologen leggen geheimen van Sotterum bloot

Geld, urn en fibula in Schettens

Read more