Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us prof. mr. dr. T.T. van Zanten

Publications

Rechtsuitoefening in de zin van art. 58 lid 1 Fw: wat moet de separatist allemaal binnen de termijn doen?

De overeenkomst in het insolventierecht

Beëindiging van de huurovereenkomst in het faillissement van de huurder