Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us mr. drs. T.P.C. (Thom) Geertsema

Publications

De multidisciplinaire aanpak van zoönosen

De poortwachtersrol van de notaris: KNB Preadvies 2022

Alimentatie van nu

Antibioticaresistentie, de veterinaire praktijk en de volksgezondheid

De veranderlijke postrelationele solidariteit: Observaties naar aanleiding van het WODC-rapport ‘Alimentatie van nu’

Uploaden digitale BV en de rol van de notaris

Read more