Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. T.H. (Hetty) Zock

prof. dr. T.H. (Hetty) Zock

Professor of Religion and Mental Health, in particular in the domain of Spiritual Care (Special chair of the KSGV, Study Centre for Religion and Mental Health, sponsored by the VVP, Association of Dutch Liberal Protestants)

Publications

Positioning Chaplaincy in the Pluralistic and Multidisciplinary Dutch Care Context

Erik H. Erikson, Young Man Luther: A Study in Psychoanalysis and History (1958).: A Psychosocial Interpretation of Luther and its Relevance for Understanding Religious Identity Formation Today

Aandacht voor zingeving: Context en praktijk van geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied Groningen

Ben je van Lotje getikt? Over geestelijke (on)gezondheid

Existential Care in a Modern Society: Pastoral Care Consultations in Local Communities in Norway

Harry Potter als wijsheidsliteratuur

Non-Denominational Spiritual Care Givers and the Development of their Spirituality

Ain’t talkin’: Geestelijke verzorging in Modern Times

Financiering van GV in de thuissituatie: Observaties en vragen vanuit de PLOEG projecten

Holy Apparition or Hyper-Religiosity: Prevalence of Explanatory Models for Religious and Spiritual Experiences in Patients with Bipolar Disorder and Their Associations with Religiousness

Read more

Press/media

De regel van Harry Potter: 9 wijze lessen voor het leven

Mijn vak gaat over mensen

‘Godsdienstpsycholoog: Totale onmacht bij gezinsdrama’

Woord & Dienst, ‘We hebben elkaar iets te bieden’

Interview over het burgerinitiatief ‘Uit vrije wil’

‘Scherven en stenen: de nieuwe symbolen’

Kerk in Stad: Ritualiteit en hulpverlening - interview

Read more