Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. T.A. (Teye) Marra

Publications

The Effect of Auditor Style on Reporting Quality: Evidence from Germany

CO2 onder controle? Onderzoek naar de betrokkenheid van externe accountants bij het verminderen van CO2-uitstoot

Transparent Carbon Disclosures: depth in Carbon-reporting of Dutch listed and non-listed companies

Transparant over Klimaatimpact

CO2 staat nauwelijks op de financiële agenda: Onderzoek naar de rol van de financieel professional bij het CO2-beleid van organisaties in Nederland en zijn visie hierop

Boekhouden geboekstaafd 3

The price impact of block transactions in the Netherlands

Op aandelen gebaseerde beloningen: een voorbeeld van problematische disclosure?

Beursintroducties tijdens de technologie-bubbel in Nederland

Corporate governance and initial public offerings in the Netherlands

Read more

Press/media

To What Extent Are Public Accountants Involved in the Realization of less CO2 Emissions? Results of a Dutch Survey