Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. S. (Stefan) Verweij

Publications

De invloed van contractuele en relationele aspecten op stakeholdermanagement: Een casusstudie van de A9 en A16 DBFM-infrastructuurprojecten

Do public–private partnerships achieve better time and cost performance than regular contracts?

Effective policy instrument mixes for implementing integrated flood risk management: An analysis of the ‘Room for the River’ program

Evaluatie 15 jaar DBFM-projecten: Gooi de expertise niet zomaar overboord

Three strategies to track configurations over time with Qualitative Comparative Analysis

A common ground? Constructing and exploring scenarios for infrastructure network-of-networks

Comparative planning research, learning, and governance: The benefits and limitations of learning

De performance van DBFM bij Rijkswaterstaat: Een kwantitatieve analyse van projectendata

Do public-private partnerships perform better? A comparative analysis of costs for additional work and reasons for contract changes in Dutch transport infrastructure projects

Het prestatievoordeel van publiek-private samenwerking: Een analyse van transportinfrastructuurprojecten in Nederland

Read more

Press/media

Update onderzoek NWO-NGInfra: Slim investeren in de toekomst

RITRI-onderzoek aan de slag met de vervangingsopgave: Nieuwe kansen voor oude infrastructuur

Zodra de schop de grond ingaat

Read more