Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. S.N. (Sanne) Ponsioen

Publications

Contagious business: when we copy unethical behavior

Omgaan met regelovertreding in vertrouwensrelaties: Effecten van dialoog- en sanctiefactoren en de invloed van de relatie tussen toezichthouder en ondernemer.