Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsdr. S.I. (Stella) Linn

dr. S.I. Linn

universitair docent
Opleiding en diploma's
1998  promotie in de letteren, RuG
1987-1989   cursus Portugees, Europese Unie
1986   beëdiging als vertaalster Frans en Spaans, rechtbank Amsterdam
1986   staatsexamen tolk/vertaler Spaans
1980-1985 studie vertaalwetenschap Universiteit van Amsterdam (Frans en Spaans)
1979-1980   cursus Frans Sorbonne, Parijs
1973-1979  gymnasium, Pius X College te Beverwijk
Werkervaring
1990- universitair docent RuG, afd. Europese talen en culturen (tot 2012 Romaanse t&c)
1990-1994  docent vertalen Spaans ITV Opleidingen voor tolken en vertalen, Utrecht
1988-1990 kernredacteur Van Dale handwoordenboeken Spaans
1987-1990           vertaalster bij de Europese Unie (Economisch en Sociaal Comité), Brussel
1985-1986            medewerkster Sterwoordenboeken Spaans, Wolters Noordhoff
Bestuurlijke en adviserende functies (selectie)
2012-2016 Secretaris Opleidingscommissie Europese talen en culturen
2002- Coördinator keuzemodule (tot 2016 minor) Vertaalwetenschap
2000-2006       Secretaris Examencommissie opleiding Romaanse talen en culturen
2004  Hoofdorganisator congres ‘Translation and Interculturality: Africa and the West,’ 2-3 april, RuG, i.s.m. Universiteit Leiden
1998-2002   Coördinator Specialisatieprogramma vertalen
1999- Coördinator uitwisselingen Inst. Supérieur de Traducteurs et d’Interprètes, Brussel
1997- Ad hoc adviseur Nederlands en Vlaams Letterenfonds m.b.t. vertalingen
1995-2012  Lid Opleidingscommissie Romaanse talen en culturen
Promotiebegeleiding
2000-2004 Co-promotor Emilie Sanon-Ouattara, proefschrift La traduction en situation de diglossie: le cas du discours religieux chrétien au Burkina Faso, promotie maart 2005
2000-2004 Co-promotor Lalbila Yoda, proefschrift La traduction médicale du français vers le mooré et le bisa. Un cas de communication interculturelle au Burkina Faso, promotie juli 2005

                                                                                                                                                                                    -                           

Laatst gewijzigd:11 december 2017 15:32

Contactgegevens

Afdeling Europese talen en culturen

Kamer:
1315.173
Telefoon: