Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. S. (Stijn) Arnoldussen

Publications

Bronstijd en ijzertijd in beeld. Tien jaar Metaaltijdenbundel

Bronze Age and Iron Age in the picture. Ten years Metaaltijdenbundel

Cups that cheered no more. Funerary rites in the urnfields of the northern Netherlands

Field systems and later prehistoric land use: New insights into land use detectability and palaeodemography in the Netherlands through LiDAR, automatic detection and traditional field data

Inventarisatie raatakkers Noord-Brabant en Noord Limburg: Een inventarisatie en bureauonderzoek van raatakkerterreinen in Noord-Brabant en het noordelijke deel van Nederlands Limburg - Update 17 April 2023

Metaaltijden 10. Bijdragen in de studie van de Metaaltijden

Parsing prehistoric patterns: Prospects and limitations of a big radiocarbon dataset for understanding the impact of climate on Late Palaeolithic and Mesolithic populations in northwest Europe (16-7.5 ka calBP)

Reply to Vermeersch’s comment on Hoebe et al. 2023. Parsing prehistoric patterns

Shiny and strange: the introduction of glass in Dutch Later Prehistory

Achter slot en grendel

Read more

Press/media

Blogpost: Op goede (onder)gronden en wat we van onze voorouders kunnen leren

RUG wil 'raadsels van Klooster in Ter Apel' oplossen; voor de derde keer opgravingen

Archeologisch onderzoek bij het Kruisherenklooster Ter Apel

De MuseumJeugdUniversiteit strijkt neer in Coevorden - De Toren - 14 setp. 2022

Bezoekers Middeleeuws Ter Apel helpen mee bij archeologische opgravingen

Publieksopgraving Klooster Ter Apel

Al op de eerste dag van het archeologisch project bij Klooster Ter Apel regent het bodemvondsten

Archeologische opgraving Klooster Yesse bij Haren onthult 'feministisch powerhouse'

Read more