Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us R. van Duuren, MSc

Publications

Revenue recognition disclosure quality in the financial statements of Dutch construction companies

Kwaliteit toelichting omzet in jaarrekening van Europese bouwondernemingen