Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. R.R. (Rob) Meijer

Publications

A Tutorial on Mechanical Decision-Making for Personnel and Educational Selection

Antifragility in Climbing: Determining Optimal Stress Loads for Athletic Performance Training

Character-Based Admissions Criteria in the United States and in Europe: Rationale, Evidence, and Some Critical Remarks

Implementing evidence-based assessment and selection in organizations: A review and an agenda for future research

Meer misverstanden over selectie: Een reactie op Bloemers

Negative symptoms predict high relapse rates and both predict less favorable functional outcome in first episode psychosis, independent of treatment strategy

Non-ergodicity in Protective Factors of Resilience in Athletes

On the Practical Consequences of Misfit in Mokken Scaling

(On)terecht buitenspel gezet. Sportprestaties voorspellen door systematische en gestructureerde beoordelingen

Reprint of: Negative symptoms predict high relapse rates and both predict less favorable functional outcome in first episode psychosis, independent of treatment strategy

Read more

Press/media

Het nemen van beslissingen over sportprestaties op basis van data: hou het simpel, maar wees consistent

Loten is onbetrouwbaar testen, geef het toeval een kans maar psychologen moeten niet zo bescheiden zijn

De verplichte eindtoets moet worden afgeschaft: Tegen

Matching en selectie

Kritiek op Citotoets niet terecht

Read more