Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. R.P.C. Adema

Publications

Artikelgewijs Commentaar bij de Wet Bronbelasting 2021 (interest & royalty's)

Case Note: ECLI:NL:HR:2021:503

Commentaar ter zake van het concept wetsvoorstel wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

The History of Dutch Double Tax Conventions

Case note: ECLI:NL:RBGEL:2020:2191

Commentaar op de voorgestelde afschaffing van de vastgoed-FBI: (Bouwstenenrapport item 92, TK, vergaderjaar 2019-2020, nr. 32140)

Commentaar ter zake van de aankondiging van aanvullende maatregelen op dividendstromen naar laagbelastende jurisdicties

Controlled Foreign Company Legislation in The Netherlands

Het nieuwe vaste-inrichtingsbegrip van de nationale heffingswetten (deel I)

Het nieuwe vaste-inrichtingsbegrip van de nationale heffingswetten (deel II; slot)

Read more

Press/media

'Panama Papers bieden mogelijkheden voor onderzoek'