Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. R. Maslowski

Publications

Bestuurlijk vermogen en de werking van professionaliseringsprikkels in het voortgezet onderwijs. Integratierapport

Bestuurlijk vermogen in het voortgezet onderwijs: Resultaten van een multi-method onderzoek naar de realisatie van systematische beleidsvoering, sociaal kapitaal en strategisch personeelsbeleid ter bevordering van de onderwijskwaliteit

Gespreid leiderschap in onderwijsorganisaties in het voortgezet onderwijs

Bekendheid, benutting en effectiviteit van professionaliseringsprikkels in het voortgezet onderwijs: Rapportage deelstudie 2

Ongelijke kansen in het onderwijs

The Role of Teachers, Parents, and Friends in Developing Adolescents' Societal Interest

The effect of teacher-student and student-student relationships on the societal involvement of students

The influence of teacher-student and student-student relationships on societal involvement in Dutch primary and secondary schools

The role of school boards and school leadership in small schools in the Netherlands

Atteggiamenti degli studenti nativi verso l’uguaglianza dei diritti per gli immigrati in 18 paesi europei.

Read more