Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. dr. R.L. (Rianne) Herregodts

Publications

Black box online monitoring bij gemeenten onderzocht: Een wankel fundament onder een stevige praktijk

De tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van bestuurders van beroepsvennootschappen

Samenloop van een tuchtrechtelijke en een strafrechtelijke procedure

Evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur: Eindrapportage

Omvang tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid kwaliteitsbepaler

Passend en Geboden: De motivering van de maatregelkeuze in het tuchtrecht voor advocaten

Tuchtrecht

De patiënt en de tuchtprocedure: Het bestuursrecht als inspiratiebron voor het medisch tuchtrecht

Gemeenschappelijke normen voor vertrouwensberoepen: Tuchtrechtelijke uitspraken over de tuchtnormen voor accountants, advocaten en artsen

Openbaarheid van zittingen

Read more

Press/media

Apeldoorn speurt met nep-profiel op Facebook naar fraude- mag dat wel?

Webinar Monitoring van online aangejaagde ordeverstoringen

Kantoren moeten klagen om het publiek belang

Tuchtcolleges moeten meer zware zaken krijgen

Tuchtrecht gebaat bij meer zware en principiële zaken

Gemeenschappelijke normen voor vertrouwensberoepen

'Tuchtrechter beoordeelt vaktechnische kwaliteit advocaten niet sterk'

Tuchtrechter beoordeelt vaktechnische kwaliteit advocaten niet sterk

Read more