Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us R.H. (Richard) Rijnks

Publications

Bijstand op Maat: Beleidsrapport

De Bijstand kan Beter

Experimenten Participatiewet: Weten wat werkt voor wie

Population Health Disparities by Neighborhood Socioeconomic Status

Regional variation in type 2 diabetes: evidence from 137 820 adults on the role of neighbourhood body mass index

Subjective Well-Being in a Spatial Context

De arme bestaat niet

Een frisse kijk op de geografie van verkiezingen

Het Friese platteland in 2030

Onderzoek Intergenerationele Armoede: Voortgangsrapportage 2017-2019

Read more

Press/media

Waarom krimpt mooi Friesland?