Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. R. (Rimke) Groenewold

Publications

Het beoordelen van de gevolgen van psychische invaliditeit: een internationale literatuurstudie

Het beoordelen van de mate van beperkingen bij psychisch en fysiek letsel op ADL- en BDL-niveau: Een studie naar kenmerken van en ervaringen met instrumenten gehanteerd door internationale collega-krijgsmachten

Het geheim van sociaal werk: Fase 2: Wat bewerkstelligt sociaal werk volgens (ex-)klanten?

A multimodal analysis of enactment in everyday interaction in people with aphasia

A multimodal analysis of enactment in aphasia

A multimodal analysis of enactment in aphasia

Christine Versluis. Why this now? A genre analytic approach to aphasic / non-aphasic interactive events

Enactment and communicative competence in aphasia: A functional linguistic perspective

Resilience, self-efficacy and professional identity in Dietetics and Speech Pathology students

The effects of enactment on communicative competence in aphasic casual conversation: a functional linguistic perspective

Read more

Press/media

UMCG onderzoekt veelbesproken Amerikaanse behandeling hersenschudding