Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us mr. dr. R.E. (Ronald) Brinkman

Publications

Aanwas bij (on)voorwaardelijke erfstellingen

Case note: ECLI:NL:RBROT:2021:10145

De notaris op de stoel van de rechter?: Beschouwingen over drie bijdragen aan de preadviezen De poortwachtersrol van de notaris voor het KNB/WPNR-congres op 9 juni 2022 te Utrecht

Het fideicommis en de ab-heffing

Plaatsvervulling/doorschuiving, uitleg en aanvulling

Pluraliteit van gehuwde schuldeisers en schuldenaren bij leningen in familieverhoudingen

Reactie op “Over de voorwaardelijke making, mede in verband met andere aandachtspunten rond de wettelijke verdeling” van mr. J.B. Vegter, WPNR 2021/7335

Uiterste wilsbeschikkingen ter voldoening aan een natuurlijke verbintenis

Aansprakelijkheid, verhaal en draagplicht bij de legitieme portie

Beschouwingen over het fideï-commis naar aanleiding van een bijzondere uitspraak – een vervolg naar aanleiding van het arrest in hoger beroep

Read more