Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. R.A. (Reinbert) Krol

dr. R.A. (Reinbert) Krol

Assistant Professor of Theory and Philosophy of History
No picture available
E-mail:
r.a.krol rug.nl

Publications

Germany's Conscience: Friedrich Meinecke: Champion of German Historicism

Hyper Duitsland: Tijdservaring en nervositeit in het fin de siècle

Büch, Boud en het belang van de biografie: Een interview met Eva Rovers

De Historicus als verleider: Het belang van een openingszin

Kunst als Kompas: Arnold Heumakers, De esthetische revolutie. Hoe Verlichting en Romantiek de kunst uitvonden

Een verticale geschiedopvatting: Friedrich Meinecke en de crisis van het historisme

Het geweten van Duitsland: Friedrich Meinecke als pleitbezorger van het Duitse historisme

De 'scheppende spiegel' van Friedrich Meinecke. Over geschiedschrijving en de taak van de historicus

Friedrich Meinecke: Panentheism and the Crisis of Historicism

Re: Hoog van de Toren. Een reactie op Marijn Parmentier; Groniek 182

Read more