Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. mr. dr. P.B.C.D.F. (Paul) van Sasse van IJsselt

Publications

Case note: ECLI:CE:ECHR:2022:1108JUD002833612

Die lege skigondels bieden alle kans om te luisteren naar de natuur

Frans boerkiniverbod nog steeds strijdig met grondrechten

Heilig geloof in wetgeving: Over geloven en wet(t)en in een democratische rechtsstaat

Koranverscheuring als ongehoorde meningsuiting

Case note: ECLI:CE:ECHR:2021:1109DEC000947619

Constitutional Advice and Signals in the Netherlands: Actors and Impact

Geen homodiscriminatie door dominee; wel afwijzing en tolerantie

Kroniek oordelen College voor de Rechten van de Mens: het recht gevrijwaard te blijven van discriminatie op grond van godsdienst of levensovertuiging in de periode 2012-2022

Lichamelijke integriteit

Read more

Press/media

Veel plannen van de PVV gaan niet samen met de rechtsstaat

Vrijheid van godsdienst schuurt en wringt in West-Europa

‘Homogenezing’ verbieden, hoe zinvol is dat?

‘Homogenezing’ verbieden, hoe zinvol is dat?

Onderzoek naar gevolgen uitsluiting van ex-leden door Jehova's Getuigen

Prof. dr. Van Sasse van IJsselt: Wees voorzichtig in spreken over uitzonderingspositie kerk

Nieuwe colleges recht en religie aan VU en RUG

Read more