Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us drs. P.R. (Peter) van Laarhoven

drs. P.R. van Laarhoven

Projectlmanager ICT
drs. P.R. van Laarhoven
E-mail:
p.r.van.laarhoven rug.nl

Huidige projecten of projecten in voorbereiding:

 • RUGpas; invoering van een bedrijfspas die alle bestaande tokens gaat vervangen. Te gebruiken bij warmedrankenautomaten, printen/kopieren, UB, Sportcentrum en later ook bij parkeren/gebouwtoegang en wellicht kantines/snoepautomaten
 • Herstructureren parkeren Zernike op basis van de RUGpas
 • DMS; vervanging bedrijfssoftware Sportcentrum
 • FacilityNet 2.0; upgrage van Planon en PSS/FacilityNet naar nieuwe versies met als doel alle formulieren/overzichten in FacilityNet op een hoger peil te trekken qua gebruiksvriendelijkheid

Afgesloten projecten:

 • UwPrinter-project; via een aanbesteding herstructuren van het gerationaliseerde printerpark met als uitkomst managed print services van Ricoh
 • Equitrac; invoering van een nieuw betaalsysteem voor printen/kopieren en Follow-Me printen/scannen. Er wordt een virtueel tegoedsysteem gebruikt, waar ook warme dranken mee kunnen worden afgenomen
 • RUGmail; invoering van een RUG-gemeenschappelijk e-mailsysteem waarbij een ieder dezelfde @rug.nl ipv lokale identiteit heeft gekregen
 • Videoproject; ondanks lokale verschillen een meer uniform aanbod van videodiensten aanbieden. Uitkomsten: Inrichting videodienst CIT, Donald Smitszaal Zernikeborg met zeer uitgebreide videovoorzieningen (o.a. shared lecturing), vaste Videoconferencingzalen in veel gebouwen, de mogelijkheid om multiparty te videovergaderen (MCU-abonnement)
 • UWP-uitrol; De uitrol van de Universitaire WerkPlek. Met een groot team in een half jaar langs alle gebouwen om de meeste computers te installeren met de UWP. Tevens een grote vervangingsoperatie.
 • UwPC-1; via aanbesteding (2008) herstructureren en inrichten processenb rondom (de aanschaf van) werkplekapparatuur met aansluitend een grote uitrol; uitkomst een contract met de firma Bossers en Cnossen met als basis het concept van aansluiten=werken
 • UwPC-2; een nieuwe aanbesteding in 2012 wat wederom heeft geleid tot een contract met B&C. Belangrijkste kernpunt is het nieuwe systeem van batchinkopen, waarbij voor elke grote aanschaf een minicompetitie tussen 3 fabrikanten wordt uitgeschreven en het invoeren van een maximumprijs en te maximaliseren op functionaliteit om de prijsperceptie te beheersen
 • OneActionFlow (1AF); invoering van een infrastructuur om processen te automatisren vanaf het maken van een scan op een multifunctional (vele potenteiel toepassingen)
 • ADS; invoering van het Microsoft Diretory Active Systeem (ADS) als tegenhanger van het Novell E-directory. Dit om toekomstige diensten die alleen met ADS uit de voeten kunnen, te kunnen bedienen
 • APM; Invoering ITIL totaal bedrijfssysteem voor het CIT (als vervanging servicdesksysteem Magic)
 • SOA; poging om met nieuwe techniek flexibele koppelingen tussen systemen te bouwen
 • MDM; analyse van totaal aan informatiesystemen, structuren bronsystemen en het maken van een shortlist van belangrijkste problemen
 • Alumni Extranet/E-mail for life systeem
 • Audit door ATOS; interne audit van onderste technische laag
 • ScienceLinx; technische consultancy bij het inrichten van de proefopstellingen ind e lobby van de Bernouilliborg
Laatst gewijzigd:19 april 2013 09:24