Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. P.J.U. (Ulco) Kooystra

dr. P.J.U. (Ulco) Kooystra

Scientific information specialist /Historian of chemistry
Profile picture of dr. P.J.U. (Ulco) Kooystra
Telephone:
Contact DNPP:
dnpp rug.nl
E-mail:
p.j.u.kooystra rug.nl

Ulco Kooystra studeerde scheikunde aan de RUG. Na korte uitstapjes als docent chemische informatica en beleidsmedewerker computer-ondersteund onderwijs was hij sinds 1990 werkzaam op de Universiteitsbibliotheek als online literatuuronderzoeker en vakreferent  natuurwetenschappen, wiskunde & informatica en vanaf 2010 als licentiemanager. Speciale projecten o.a. Institutional Research en rankings. Verder was hij tentoonstellingscoördinator voor de Universiteitsbibliotheek. Vanaf 2013 was hij promovendus en sind 1 april 2016 werkt hij als wetenschappelijk informatiespecialist bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Op 13 december 2021 promoveerde hij op het proefschrift De Scheikunstenaar - De innovatieve wetenschap van de Groningse hoogleraar Sibrand Stratingh Ez. 1785-1841.

Last modified:01 September 2023 12.27 p.m.