Skip to ContentSkip to Navigation
About us How to find us prof. dr. P.H. (Piet) Pellenbarg

prof. dr. P.H. Pellenbarg

Emeritus (sinds 1-6-2012) Hoogleraar Economische Geografie
prof. dr. P.H. Pellenbarg
E-mail:
p.h.pellenbarg rug.nl

2019

De identiteit van Groningen. Beeld en werkelijkheid. Korte inleiding voor symposium Kadernota Cultuur provincie Groningen 2021-2024. MFC Kabzeel, Appingedam (7-3-2019)

De mental  map van ondernemers. Lezing voor Rotary Westerkwartier, De Opstal Zuidhorn (22-1-2019)

2018

Noord en Zuidhorn, een kleine historische geografie. Lezing voor Odd Fellows, Groningen (25-10-2018)

2017

De Gast in Zuidhorn: verleden, heden en toekomst. Lezing voor informatieavond Open Monumenten Dag Zuidhorn, Hotel Restaurant Aduard (7-9-2017)

2016

Erflaters van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, deel 2. Lezing voor studenten en alumni van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Groningen, Academiegebouw, Van der Leeuwzaal (22-3-2016)

2014

Erflaters van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, deel 1. Lezing voor studenten en alumni van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Groningen, Academiegebouw, Heymanszaal (24-11-2014)

Er gaat niets boven Groningen: cultureel of economisch? Workshop voor Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium Terug naar de Toekomst; the power of cultural heritage. Groningen, Het Heerenhuis (4-4-2014)

2013

De geografie van welzijn en geluk in Nederland. Lezing voor studenten en alumni van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Groningen, Van Swinderen Huys (29-5-2013)

Market sector participation in integrated regional development policy. Experiences from an experimental period in regional policy in the Netherlands 1990-2000. Invited lecture for the conference in honour of the 85th birthday of  the jubilee professors Ryszard Domanski and Bohdan Gruchman. Auditorium, Poznan University of Economics (9-5-2013)

2012

Ontwikkelingen en trends op de woningmarkt. Inleiding voor Woondebat Westerkwartier over Senioren­huisvesting. Oostwold, Multifunctioneel Centrum (29-6-2012)

Acceptance speech at the awarding of the honoris causa doctorate, Waclaw Szubert’s assembly Hall, University of Lodz, Poland (25-5-2012)

De Mental Map van de Nederlandse ondernemer 1983-1993-2003-2012. Afscheidscollege Rijksuniversiteit Groningen, 7-5-2012

Gelukkig in de Gouden Rand. Economische en demografische perspectieven voor Noord-Nederland, i.h.b. Groningen en het Westerkwartier. Lezing voor Plaatselijk Nut Aduard, De Meeden, 21-2-2012 

 2011

An analysis of the spatial variation in well-being in the Netherlands. Paper-presentation for the Third Global Conference on Economic Geography. Seoul, Korea (30-6-2011)

Grensoverschrijdende samenwerking in de regionale ontwikkeling. Inleiding voor SGP congres De Grensover­schrijdende Regio; Krachten in het Noorden.Groningen, Martini Plaza (13-5-2011)

RUG karakteristiek voor de regio. [Youtube-registratie] Video RTV Noord (30-4-2011)

Geography, Planning and Population Studies at the service of Wellbeing. Guest lecture Gadjah Mada University, faculty of Geography, Yogjakarta, Indonesia (10-2-2011)

Global trends in Economic Geography; the broadening scope of the discipline. Guest lecture University of Indonesia, Geography Department, Depok Campus, Jakarta, Indonesia (8-2-2011)

 

2010

Energie. Opening en toelichting bij het programma van de KNAG Onderwijsdag. Zwolle, de Nieuwe Buitensocieteit (10-12-2010)

Population growth and decline in Dutch municipalities. Universities as success factors. Presentation for the seminar on ‘Urban regions as engines for development’. ESRP meeting, Vienna (22-10-2010)

Population Change and Spatial Transformation. Opening address IGU-Commission Conference on Wellbeing, Innovation and Spatial Transformation, Groningen (2-7-2010)

Firm migration. Guest lecture Northwestern A&F University, Janglin (16-4-2010)

 

2009

Firm migration . Guest lecture Peking University, Dept. of Urban and Regional Planning. Beijing (16-12-2009)

Eco-Industrial parks (Sustainable Business Sites). Guest lecture Peking University, Dept. of Urban and Regional Planning. Beijing (16-12-2009)

The future of geography – and the Northern Netherlands. Opening address to the European EGEA Congress. It Heechhûs, Heeg (27-9-2009)

Land Value and Infrastructure. Presentation for FRW/RUG Workshop “The usefulness of value-capturing instruments in urban planning and infrastrcture development”, Groningen (30-6-2009)

De Noordelijke wijkeconomie. Diversiteit als sleutel voor bedrijvigheid in de wijk. Inleiding NICIS expertatelier, Het Schimmelpenninckhuys, Groningen (24-6-2009)

Het belang van infrastructuur voor bedrijfsvestiging en –ontwikkeling. Inleiding voor bijeenkomst Samen­werkende bedrijven Eemsmond, over nieuwe wegverbinding Groningen-Delfzijl. Wirdum, ’t Regthuys (2-6-2009)

Location factors for mobile investment: theory and practice. Guest lecture Hanzehogeschool, Real Estate program. Marie Kamphuisborg, Groningen (19-3-2009)

The Mental Map of Entrepreneurs. Comparisons in space and time. [YouTube-registration] Keynote address for seminar of the Dept. of Institutional Analysis and Public Management, Bocconi University, Milan (12-3-2009)

Alternatieve marktverkenning bedrijfslocaties Noord Nederland. Workshop voor SGP congres Bedrijventerreinen, tijd voor ruimtelijke kwaliteit. Martini Plaza Groningen (6-2-2009)

De ontwikkeling van de Drentse economie na 1945. Korte inleiding bij presentatie boek van prof. Wever. Provinciehuis, Assen (28-1-2009)

2008

Economic Development Planning for the Ems Estuary. Guest lecture for the Dual Degree Master Program on Integrated Coastal Zone Management. Carl von Ossietzky University, Oldenburg (27-11-2008)

60 Jaar Geografie in Groningen. Herinneringen aan het verleden. Lezing voor faculteitsvereniging Ibn Battuta, Academiegebouw Groningen (6-10-2008)

60 Jaar Geografie in Groningen. Herinneringen aan het verleden. Lezing voor alumnibijeenkomst Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Groningen (12-9-2008)

De Noordelijke Ontwikkelingsas. Korte presentatie en workshopleiding tbv Sociaal-Economische Adviesraad Noord Nederland, Hampshire Plaza Hotel (Groningen) en Van der Valkhotel (Drachten) (12-6 en 19-6-2008)

Identiteit en imago van Noord-Nederland . Inleiding voor Regiodag Culturele identiteit en beeldvorming van Noordoost Nederland. Open Universiteit, faculteit Cultuurwetenschappen. Studiecentrum OU Groningen (18/4/2008)

City images in the Netherlands; the spatial preference map of Dutch entrepreneurs. Paper for the seminar on Urban Development and Policy in Europe of Today. Bonn, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (8-4-2008)

Van het oude naar het nieuwe regio-beleid. Gastcollege en seminar voor Universiteit Utrecht, cursus Evolutionaire Geografie. Faculteit Geowetenschappen (31-3 en 3-4-2008)

Location tendencies and location preferences by entrepreneurs concerning the Northern Netherlands and the Groningen-Assen region. Presentation for Symposium on Firm Sites Groningen-Assen, Stadsschouwburg Groningen (6-3-2008)

Dynamische winkelplanning. Leiding en samenvatting Regiobijeenkomst Noord Nederland. Groningen, Kamer van Koophandel (4-2-2008)

Provincie Groningen: op basis van kennis en kansen naar een actiemodel voor regionale ontwikkeling. Ontmoeting RUG/Provincie. Hanzesociëteit Groningen (16-1-2008)

 

2007

Examples of longitudinal research projects in Economic Geography; behavioural and demography-of-firms approaches. Guest lecture Gadjah Mada University, Faculty of Geography, Yogyakarta (1-11-2007)

Creativiteit en economie meer centraal in promotie van Groningen. Bijdrage discussiebijeenkomst Noorderperssocieteit. Hanzesociëteit Groningen (28-9-2007)

Place marketing effects. Results of the Groningen marketing campaign monitor 1988-2005. Presentation for 2nd Dutch-Roumanian seminar, Groningen (28-6-2007)

Effecten meten van citymarketing. Inleiding voor het 2e Jaarsymposium Citymarketing. Musis Sacrum, Arnhem (26-4-2007)

Van het oude naar het nieuwe regio-beleid. . Gastcollege en seminar voor Universiteit Utrecht, cursus Evolutio­naire Geografie. Faculteit Geoweten­­schappen (26-3 en 29-3-2007)

Valorisatie in de regio. Discussieleiding workshop. Congres ‘De Kunst van het Verzilveren’, Beurs-WTC Congress Center, Rotterdam (15-3-2007)

A Compact Geography of the Northern Netherlands. Boekpresentatie, Provinciehuis Assen (13-3-2007)

De economie van de regio. Lezing voor damesclub Odd Fellows Groningen. (13-2-2007)

Imago en identiteit van Groningen als economisch-geografische regio. Lezingenreeks Groninger Archieven / Stad & Lande. Groningen (31-1-2007)

De economische kracht van de stad. Inleiding voor stadsdag Nethur. Groningen, Martini Plaza (25-1-2007)

 

2006

Measuring the practical effectiveness of the Groningen campaign. Presentation for URSI Place Marketing Seminar. Groningen (7-12-2006)

Er gaat niets boven Groningen... en hoe moet het nu met de Grote Markt? Inleiding voor NEPROM Cie Vastgoed. Bijeenkomst Euroborg Groningen (6-12-2006)

De kansen van regiomarketing voor Zuidoost Drenthe. Inleiding voor Derde Kamer Bijeenkomst ‘De regio (weer) op de kaart. Samenwerkende Commerciële Clubs Zuid Drenthe. Hotel Van der Valk, Emmen (21-9-2006)

Regiomarketing. De case van de provincie Groningen. [Video registration] Videopresentatie voor Regiomarketingcongres Provincie West Vlaanderen. De Spil, Roeselare, Belgie (7-9-2006)

Dynamiek in vestigingsgedrag / infrastructuur als vestigingsfactor. Inleiding voor postdoctorale cursus Infra­development, elfde leergang. Academie voor Management, de Nieuwe Academie, Groningen (21-4-2006)

Ruimtelijk-economisch beleid in Nederland. Gastcollege en seminar voor Universiteit Utrecht, cursus Evolutionaire Geografie. Faculteit Geoweten­­schappen (27-3 en 30-3-2006)

Economic Geography at the Faculty of Spatial Sciences in Groningen. Presentation JNU University, New Delhi (6-3-2006)

 

2005

Marktanalyse bedrijventerrein Westpoort. Presentatie voor Workshop Marketing Westpoort. Stadhuis Groningen (2-12-2005)

Een nieuwe ontwikkelingsfocus. Inleiding tot het 4e jaarcongres Vastgoedmarkt Noord-Nederland. Martini Plaza, Groningen (15-9-2005)

Firm migration in the Netherlands. Paper presentation for the 45th European Congress of the Regional Science Association. Amsterdam (25-8-2005)

Huis voor Informatie en Geschiedenis: goed idee maar te mager als probleemoplossing. Forumdiscussiebijdrage aanStudium Generale ‘Een kloppend Stadshart’ (discussieavond Oostwand Grote Markt). Openbare Bilbiotheek, Groningen (17-6-2005)

How to calculate the impact of a university on the regional economy. Paperpresentation for the AQR/Cost Open Conference on Knowledge and regional economic development. Barcelona, Spain (10-6-2005)

Towards sustainable land use on business sites in urban fringe areas in developing countries. Forum contribution to the Research Focus Seminar of the Centre for Development Studies. University Museum, Groningen (4-2-2005)

 

2004

Dynamiek in vestigingsgedrag/infrastructuur als vestigingsfactor. Inleiding voor postdoctorale cursus Infra­development, tiende leergang. Academie voor Management, de Nieuwe Academie, Groningen (17-12-2004)

Grote Markt: commercie of cultuur? Inleiding voor Nederlandse Maatschappij voor Handel en Nijverheid. Golden Tulip Hotel Paterswolde (10-12-2004)

Werken en wonen in Friesland. Inleiding voor themabijeenkomst Leeuwarden Business School en Thorbecke Academie. Leeuwarden, It Aljemint (25-11-2004)

Bedrijfsverplaatsingen. Gastcollege faculteit Managementwetenschappen, KU Nijmegen (19-11-2004)

Innovatie in Noord-Nederland. Presentatie (met P. Witzenburg) voor bezoekers Ministerie EZ. Ingenieursbureau Oranjewoud, Heerenveen (16-11-2004)

Marketingstrategie A7 zone. Coreferaat voor brainstormsessie, Partycentrum Van der Wal, Sneek (9-11-2004)

Ruimtelijk-economisch beleid: Noord-Nederland. Gastcollege en seminar voor Universiteit Utrecht, cursus Evolutionaire Geografie. Faculteit Geowetenschappen (25-10 en 28-10-2004)

Groningen en de Grote Markt: haalbaarheid en kwaliteit. Inleiding voor postdoctorale leergang Strategische Projectontwikkeling, Academie voor Management, Congrescentrum Meerwold (7-10-2004)

De behaviourale benadering in de economische geografie. Gastcollege Universiteit Utrecht, cursus Evolutionaire Geografie. Faculteit Geowetenschappen (27-9-2004)

The mental map of Dutch entrepreneurs. Changes in the subjective valuation of locations in the Netherlands 1983-1993-2003. Paper presentation fot the 44th European Congress of the Regional Science Association, Port, Portugal (27-8-2004)

Ontwikkelingsmogelijkheden voor Zeeland. Over trends, plannen, beelden en scenario's. Inleiding voor slotbijeenkomst PvdA Zeeland, Goes, Zeeland (29-6-2004)

Regional development patterns in the Netherlands. A demography of firm approach. Paper presentation to the Regional Science seminar at Mersin University, Mersin, Turkey (6-5-2004)

Struktuurverschuivingen in de economie vergen een nieuwe generatie van werklocaties. Inleiding voor congres Ingenieursbureau Oranjewoud, Heerenveen (11-3-2004)

Effecten van de imagocampagne ‘Er gaat niets boven Groningen’. Gasuniegebouw, Groningen (8-3-2004)

Het Midden- en Klein Bedrijf en de lokale economie. Gastcollege Universiteit Utrecht, faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen (8-3-2004)

Waardering van vestigingsplaatsen. Inleiding voor de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij. Groningen (25-2-2004) (samen met Dr. W.J. Meester)

 

2003

Waardering van vestigingsplaatsen. Twee inleidingen voor het KNAG Lustrumcongres ‘Waarde in Ruimte’, Groningen (21 en 22 –11-2003) (samen met Dr. W.J. Meester)

Groningen en het verkeerscirculatieplan. Lezing voor de Groninger Geografische Studentenvereniging Ibn Battuta, Kijk in ’t Jathuis, Groningen (16-10-2003)

Regional economic development planning in the Netherlands. (Perencanaan pengembangan ekonomi regional di belanda) Introduction to the Local Economic Resources Development (LERD) Program, Institut Teknologi Bandung/Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Bedrijfskunde, Groningen (12-8-2003)

Dynamiek in vestigingsgedrag / infrastructuur als vestigingsfactor. Inleiding voor postdoctorale cursus Infra­development, negende leergang. Academie voor Management, de Nieuwe Academie, Groningen (16-5-2003

Projectontwikkeling op nieuwe wegen. Uitdaging en strategie Inleiding voor postdoctorale leergang Strategische Projectontwikkeling, Academie voor Management, Heerlickheid van Ermelo, Ermelo(26-2-2003)

Groningen en de Groningers steeds beter gewaardeerd. Resultaten effectmeting 2002 van de campagne ‘Er gaat niets boven Groningen’. Presentatie voor persconferentie provinciebestuur. Provinciehuis Groningen (24-2-2003)

Geography, planning and demography at the university of Groningen. Lecture for the North Sea Commission’s working group on education and research. Provinciehuis Groningen (14-2-2003)

De economische evolutie van de regio Noord-Nederland. Twee gastcolleges Universiteit Utrecht, faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen (13-2 en 18-2-2003)

 

2002

Economy, culture and entrepreneurship in a spatial context. Paper presentation to the seminar on Spatial, Economic&Social Aspects of New Entrepreneurship in the Netherlands and Poland. University of Lodz (5-11-2002)

Park Management as a tool for careful industrial land use planning. Paper presentation for the 5th UPE sym­­po­sium “Creating Sustainable Urban Environments”. Oxford Brooks University, Oxford (23-9-2002)

Dynamiek in vestigingsgedrag / infrastructuur als vestigingsfactor. Inleiding voor postdoctorale cursus Infra­development, achtste leergang. Academie voor Management, de Nieuwe Academie (13-9-2002)

Vertrouwen in de Noordelijke economie? Korte inleiding voor discussiebijeenkomst Commerciële Club. Martini Plaza, Groningen (9-9-2002)

Slechte economie en nieuwe politiek. Onzekere tijden voor vastgoedontwikkeling in Noord-Nederland. Inleiding voor congres NVI (Nederlands Vastgoed Instituut) “Vastgoedmarkt in Noord-Nederland”. Martini Plaza, Groningen (29-8-2002)Ondernemen in de regionale ontwikkeling, een wetenschappelijke visie. Inleiding voor Lighthouse Congres, Papendal/Arnhem (30-5-2002)

Trends op de markt voor bedrijfslocaties. Vraag, aanbod en beleid. Inleiding voor de postdoctorale opleiding Businessparkmanagement. Leidscherijn (4-4-2002)

Projectontwikkeling voor nieuwe opgaven. Inleiding voor postdoctorale leergang Strategische Projectontwikkeling, Academie voor Management, Heerlickheid van Ermelo, Ermelo(26-2-2002)

De economische evolutie van de regio Noord-Nederland. Twee gastcolleges Universiteit Utrecht, faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen (12-2 en 19-2-2002)

 

2001

Sustainable business sites: a review. Paperpresentatie tijdens 1e Utrecht-Lodz Seminar on recent urban and regional developments in Poland and the Netherlands. Utrecht (14-11-2001)

Vestigingsplaats Hoogkerk. Inleiding voor informatie-avond stadsdeelvisie Hoogkerk. Hoogkerk (6-11-2001)

Wat gaan we hier doen? Presentatie van stellingen en forumdiscussie over de toekomst van het Eemsmondgebied. Ondernemers Kontakt Appingedam, Ekenstein (2-10-2001)

Waar gebeurt het in Fryslân? Over kernzones en stedelijke netwerken. Brekpunt-lêzing, Fryske Akademy, Leeuwarden (12-9-2001)

Changing regional images; are regional marketing campaigns successful? Paperpresentatie (met dr. Meester) voor het 41e European Congress of the Regional Science Association, Zagreb Croatia (30-8-2001)

Projectontwikkeling voor nieuwe opgaven. Inleiding voor postdoctorale leergang Strategische Projectontwikkeling, Academie voor Management, Bilderberghotel Garderen(26-4-2001)

Vestigingsplaats Noord-Nederland. Inleiding voor het Adviescollege voor de Markt.Provinciehuis, Groningen (11-4-2001)

Duurzame bedrijventerreinen in Nederland. Voordracht voor de WaddenAdviesRaad. Roemershuis, Leeuwarden (28-3-2001)

 

2000

Regiovisie Groningen: kritische kanttekeningen. Gastcollege Hanzehogeschool Groningen, faculteit Economie (10-11-2000)

Ondernemend ontwikkelen. Presentatie voor jaarvergadering Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers, Fortis Auditorium, Utrecht (2-11-2000)

Effectmeting 2000 "Er gaat niets boven Groningen". Presentatie voor persconferentie provinciebestuur, Provinciehuis Groningen (20-10-2000)

Infrastructuur als vestigingsfactor; theorie en praktijk. Inleiding voor postdoctorale cursus Infradevelopment zevende leergang, Academie voor Management, de Nieuwe Academie (11-10-2000)

Aktuelle Geographisch-Wirtschaftlichte Entwicklungstendenzen und ihre Bedeutung für den Friesischen Raum. Inleiding voor het Internationaler Fremdenverkehrskongress in Jever, Duitsland (19-9-2000)

Sustainable business sites in The Netherlands: a survey of policies and experiences. Paper-presen­tatie tijdens 40th European Congress of the Regional Science Associ­ation, Barcelona (30-8-2000)

Effectmeting 2000 "Er gaat niets boven Groningen". Presentatie voor Stuurgroep Groningen Promotie Overleg. (15-6-2000)

Toekomstwaarde breder dan duurzaamheid. Inleiding voor Congres "Bedrijfslocaties met blijvend rendement". Nederlands Studie Centrum, Amersfoort (18-5-2000)

Corridor en imagovorming. Inleiding voor het International Seminar "Ontwikkeling langs hoofdtransportassen", A7 gemeenten & North Sea Commission, Abe Lenstra Stadion Heerenveen (14-4-2000)

Tweetaligheid en economische ontwikkeling van Fryslan. Inleiding voor Rondetafelgesprek Berie foar it Frysk met ondernemers. Provinciehuis, Leeuwarden (4-4-2000)

De toekomst van de Eemsmond. Inleiding voor bijeenkomst werkgeverskring Noord-Groningen, Schathoes Menckemaborg Uithuizen (20-3-2000)

Firm migration: facts and figures; en Firm migration: explanations. Twee gastcolleges voor het International Masters Degree Program in Regional Science, Faculty of Urban and Regional Studies, University of Reading UK (9 en 10-3-2000)

 

1999

Infrastructuur als vestigingsfactor; theorie en praktijk. Inleiding voor postdoctorale cursus Infradevelopment zesde leergang, Academie voor Management, de Heerlickheijd van Errmelo, Ermelo (16-12-1999)

Kritische kanttekeningen bij de Regiovisie Assen-Groningen. Gastcollege Hanzehogeschool Groningen, faculteit Economie (10-12-1999)

Commerciële communicatie en het Fries: ondernemers willen wel. Voordracht bij de uitreiking van de Friese Reclameprijs. Omrop Fryslan, Leeuwarden (30-11-1999)

Trends op de bedrijvenmarkt. Inleiding voor Congres “Bedrijventerreinen; state of the art. Nederlands Studiecentrum, World Trade Centre Rotterdam (25-11-1999)

Location choice: theory and practice. Guest lecture for the Interdisciplinary seminar on “Legal determinants in the location choice of international industries”. Research School CRBS, Faculty of Law, University of Groningen (22-11-1999)

Een magneetzweefbaan naar Noord-Nederland; ruimtelijk-economische effecten. Inleiding voor Workshop MZB van de provincies Groningen/Friesland/Drenthe, Golden Tulip Hotel Drachten (3-11-1999)

Veel tekst, weinig beleid. Inleiding voor discussiebijeenkomst over de Nota Ruimtelijk-Economisch Beleid, Ministerie van Economische Zaken Regio Noord, Groningen (30-9-1999)

Noord-Nederland na Prinsjesdag. Inleiding voor Rotary- en Lionsclub Oosterwolde. Appelscha (29-9-1999)

Infrastructuur als vestigingsfactor. Inleiding voor postdoctorale cursus Infradevelopment, vijfde leergang, Academie voor Management, De Nieuwe Academie, Groningen (24-6-1999)

Sustainable business sites. Guest lecture, University of Cape Town, South Africa (28-4-1999)

Eco-industrial parks. Paper-presentatie tijdens 3rd Urban Planning and Environment (UPE) Symposium. University of Pretoria, South Africa (8-4-1999)

Mental Maps & Spatial Preferences; onderzoek naar imago’s in het Studiehuis. Inleiding voor 3e meeting VWO- en WO-docenten, over Regionale Beeldvorming. Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Groningen (30-3-1999)

Bedrijfsmobiliteit in Nederland. Presentatie voor de Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen. Academiegebouw, Groningen (8-2-1999)

Bedrijfsmigratiemotieven. Inleiding voor studiedag "Bedrijfs­migratie, woonmigratie en corridors", Rijksplanologische Dienst/Ministerie VROM, Den Haag (28-1-1999)

De mental map van de Nederlandse ondernemer. Presentatie bij kennismakingsbezoek burgemeester Wallage van Groningen aan RU Groningen/faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (15-1-1999)

 

1998

The concept of image and economic development. Inleiding voor 1st Plenary Session Project Noord21, EC Interreg IICprogram­me, Fraeylemaborg, Sloch­teren (11-12-1998)

Het vestigingsplaatsvraagstuk; ontwikkelingen in de economi­sche geografie. Inleiding voor Nederlandse Geografendagen 1998, Symposium B Economische Geografie en de toekomst van Nederland, Utrecht (20-11-1998)

Het belang van infrastruktuur en vervoer voor regionale en nationale vestigingsbeslissingen. Inleiding voor het symposium "Het economisch belang van het vervoer: verleden, heden en toe­komst". Cultuurcentrum Oosterpoort, Groningen, (3-11-1998)

De stad en de mental map van de ondernemer. Inleiding voor de NETHUR cursus "Onderzoek naar de stedelijke samenleving", Facul­teit der Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit Utrecht (29-10-1998)

Infrastruktuur en economie. Presentatie voor Industriële Vereniging Coevorden e.o. "Welge­legen", Wachtum (18-10-1998)

Demography of firms and the space economy. Opening address to the 6th Dutch-German Bilateral Seminar on Economic Geography, Hotel Bornholm, West-Terschelling (8-10-1998)

Vijftig jaar Geografie in Groningen. Rede voor lustrum­feest­dag, Academiegebouw R.U. Groningen (3-10-1998)

Het imago van vestigingsplaatsen. "Nostalgisch college" t.g.v. tiende lustrum v.d. Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen R.U. Groningen, Acade­miegebouw (3-10-1998)

Central, provincial and municipal government policy in the Netherlands and the impact on firm migrations. Paper-presen­tatie tijdens 38th European Congress of the Regional Science Associ­ation, Wenen (31-8-1998)

Information und Kommunikation als Standortfaktor. Inleiding voor 3. Grenzüberschreitenden Unternehmertreffen, Forum Alte Werft, Papenburg (19-3-1998)

 

1997

Economische perspectieven voor Noord-Groningen. Inleiding voor het discussieprogramma "Toekomstverkenning Noord Groningen" van de provincie Groningen. Loppersum (10-12-1997)

Een vlucht uit de Randstad? Veranderingen in de mental map van Nederlandse ondernemers. Inleiding voor postdoctorale cursus Infradevelopment, Academie voor Manage­ment, Kasteel Engelen­burg, Brummen (4-12-1997)

Een stevige Noordwester. Lezing bij thema-ontbijt Promotiedagen Noord-Nederland. Martinihal Groningen (12-11-1997)

De nieuwe ruimte. Inleiding bij de opening van ADVIN Noord b.v., Steenwijk (6-11-1997)

Visie op bedrijfsvestiging bij de "Lemsterbaai". Inleiding voor het "Toetsingsforum Ontwikkelingsvisie Noordoostpolder / Lemsterland". Hotel Iselmar, Lemmer (29-10-1997)

Erfahrungen transnationaler Zusammenarbeit. Vorlesung im Programm der Weser-Ems Ferienakademie der OLB-Stiftung "Grenz­überschreitendes Europa: Utopie oder Realität". Schloss Dan­kern ins Emsland, Haren/Ems (7-10-1997)

Duurzame ontwikkeling waddengebied vanuit een toeristisch/re­creatieve invalshoek. Presentatie workshop in het Jubileumsymposium 1982-1997 van de Wadden Advies Raad. Van Hall Insti­tuut, Leeuwarden (26-6-1997)

Universities & regional economic development. Inleiding voor RTD Mobilisation Seminar "Stimulation of R&D by structural funds", Prov. Groningen, Familiehotel Paterswolde (20-6-1997)

De vestigingsparadox: bedrijfsmobiliteit en beeldvorming m.b.t. de provincie Flevoland. Inleiding voor REBOF-seminar provincie Flevoland. Agora, Lelystad (6-6-1997)

Universiteit en regio. Lezing voor Rotary Groningen, Bedum (14-2-1997)

University, enterprise and the European policy for education and training. Report for the Roundtable on University-Enter­prise Coöperation, European Centre for Strategic Management of Universities (ESMU), Brussel (31-1-1997)

De economische kaart van Nederland verandert. Inleiding voor postdoctorale cursus Infradevelopment, Academie voor Manage­ment, Kasteel Engelenburg, Brummen (23-1-1997)

 

1996

Bedrijfsterreinplanning; trends in vraag, aanbod en beleid. Inleiding voor Studiedag Nieuwe strategieën voor bedrijfster­reinen. Studiecentrum voor bedrijf en Overheid, Musis Sacrum, Arnhem (28-11-1996)

The economy of the region Groningen. Inleiding voor het Oplei­dings Instituut voor de Rijksoverheid ROI, Course for French and German civil servants, Groningen (18-11-1996)

Coevorden in de Noord-Oost Corridor. Lezing voor de jaar­lijkse zitting van de Pick­ardt Club, Kasteel Coevorden (11-11-1996)

Defining the university region; a case study of the university of Groningen. Inleiding Conference "University and Society" van het European Centre for Strategic Management of Uni­versi­ties (ESMU), University of Veszprem, Hongarije (25-10-1996)

Regional economic development in the Netherlands. Inleiding voor de Advisory Board European Spatial Research and Policy, Groningen (26-9-1996)

A system to identify local industrial development potentials. Conference of the IGU-Commission on the Organisation of Industrial Space, Den Haag (8-8-1996)

Regional economic patterns. Inleiding voor het Summer School Programme of the New York State University Geneseo, Groningen (31-7-1996)

Het belang van bedrijvendemografie als onderzoekthema. Presen­tatie voor de Jaarvergadering van de NWO-Stichting voor Econo­misch, Sociaal, en Ruimtelijk onderzoek, Utrecht (11-6-1996)

Ruimte voor bedrijfsactiviteiten in de Periferie. Inleiding bij het Lustrumsymposium van de GGSV Ibn Battuta, Management Opleidingscentrum KPN Groningen (23-5-1996)

Firm migrations and the mental map of managers. Stafcolloqui­um, University of Ulster at Coleraine/Department of Environ­mental Studies (24-4-1996)

Regional economic development and regional policy in the Netherlands. Twee gastcolleges University of Ulster at Cole­raine/Department of Environmental Studies (23-4-1996)

Nederland is meer dan de Randstad. Inleiding voor bijeenkomst van de Ondernemersvereniging Midden-Betuwe, Echteld (3-4-1996)

Lokaal economisch beleid: een wetenschappelijke reflectie. Inleiding voor studiedag Regional Science Association afdeling Nederland over lokaal economisch beleid. Jaarbeurs, Utrecht (29-3-1996)

Veranderende vestigingsvoorkeuren van ondernemers. Inleiding voor seminar "Nederland Beweegt", De Meerpaal, Dron­ten (21-3-1996)

Concurrentiepositie en verweving van bedrijvigheid. ­ De bedrijventerreinen Zuid-Oost in Groningen. Inleiding voor de Workshop "Vestigingsmilieu projekt Zuid-Oost", Gemeente Groningen (21-2-1996)

Vestigingstendenzen en thematisering : de regionale dimensie. Inleiding voor studiedag Regionale Bedrijfsterreinen Strate­ie, Euroforum, Nieuwegein (6-2-1996) (wegens ziekte overgeno­men door dr. P.R.A. Terpstra)

 

1995

Een regionale toespitsing van landelijke "cijfers en trends". Inleiding voor de Rabobanken in de West-Betuwe, lunchbijeenkomst in De Batouwe, Buurmalsen (7-11-1995)

Profielaccenten voor bedrijventerreinen. Presentatie voor de Werkgroep Bedrijventerreinen van de Stedenkring Zwolle-Emsland, Coevorden (3-11-1995)

Industrialisatie als bron van werkgelegenheid en welzijn in Friesland. Inleiding voor Afdeling Friesland van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, Leeuwarden (2-11-1995)

Ruimte voor bedrijven. Inleiding voor bijeenkomst Ondernemers Federatie Oost, Zwolle (2-11-1995)

Transformaties in economisch gedrag. Inleiding voor postakade­miale cursus "diffused geographies", Academie voor Bouwkunst, Amsterdam (2-10-1995)

Private R&D in the Netherlands, especially in Groningen. Inleiding voor de "International workshop on the operation of regio­nal R&D clusters of private firms; a comparative study of four high-tech regions", Dresden (29-9-1995)

Het beeld van Ede en Veenendaal als potentiële bedrijfsloka­ties. Inleiding voor de manifestatie "Bedrijfsvestiging in Ede/Veenendaal", Veenendaal (14-9-1995)

Infrastruktuur en transport in Noord en Oost. Introductie voor het symposium "De toekomst van infrastruktuur en transport in Noord en Oost" naar aanleiding van de opening van de gereno­veerde IJsselbrug, Zwolle (13-9-1995)

De goede havenkoers in woelig logistiek water. Inleiding (ter vervanging van dr. Van Schijndel, directeur Knight Wendling Consulting bv) ter gelegenheid van het congres "Havenplanning en havenontwikkeling", Vereniging van Havenmeester in Neder­land, Delfzijl (31-5-1995)

Bedrijven die kiezen voor het Noorden: beeld en werkelijkheid. Inleiding voor de conferentie "Mainport Noord-Nederland, fictie of realiseerbaar", Assen (23-5-1995)

Vestigingsklimaat in steden. Inleiding voor de postdoctorale opleiding "Stedelijk Management", De Wipselberg, Beekbergen (12-5-1995)

Er gaat niets boven Groningen; resultaten van effectmeting. Lezing voor VVD ledenvergadering, Veendam (27-4-1995)

Commerciële communicatie en het Fries. Achtergrond en inspira­tiebronnen van een discussie over de mogelijkheden van het Fries in de reclame. Studiedag Berie foar it Frysk, Provincie­huis Leeuwarden (21-4-1995)

Groeikansen in de regio & differentiatie van bedrijfsterreinen. Inleiding voor de ledenvergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe. Meppel (22-2-1995)

Differentiatie van bedrijventerreinen; enkele achtergronden. Inleiding voor congres Nederlands Studie Centrum, World Trade Centre Rotterdam (1-2-1995)

Differentiatie van bedrijventerreinen. Belang, samenwerking en mogelijkheden voor onderzoek. Inleiding voor Stedenkring Zwolle-Emsland, Emmen (27-1-1995)

Ontwikkelingen in het economisch-geografisch onderzoek; moge­lijkheden voor lokale synergie. Faculteitscolloquium FRW/RUG, Groningen (26-1-1995)

 

1994

Challenges for regional policy in Europe; discussion themes. Conference on Regional Policy in Russia, Central and Eastern Europe and the European Union, Moskou (1/2-12-1994)

Bedrijfsmobiliteit en het imago van plaatsen en regio's. Lezing voor Odd Fellows, Groningen (28-11-1994)

De actuele struktuur en ontwikkeling van bedrijfsmigratiepeocessen in Nederland. Voordracht Nederlandse Geografenda­gen, Terschel­ling (4-11-1994)

Regionale Toeleverings- en Uitbestedings-netwerken. Colloquium Innovatie en Netwerken, Onderzoekschool SOM, R.U. Groningen (13-10-1994)

De veelkleurigheid van de Nederlandse provincies. Werkgroep­bijeenkomst t.g.v. Wetenschap&Techniek Week R.U. Groningen (12-10-1994)

Regionalisering en clustervorming. Introductie bij Congres Nederlands Studie Centrum/Stichting Maatschappij en Onderne­ming, World Trade Centre Eindhoven (15-9-1994)

Corporate migration : structure and development. Paper-presentatie tijdens 34th European Congress of the Regional Science Association, Groningen (24-8-1994)

Regionale ontwikkelingsperspectieven. Inleiding bij de Workshop "Groningen en de Achterhoek - een vergelijking", tijdens het RUG-Lustrumcongres "Europa in regionaal perspectief", Academiegebouw Groningen (10-6-1994)

Het wetenschappelijk onderzoek bij de promotiecampagne "Er gaat niets boven Groningen". Inleiding voor bijeenkomst van de NVPR/­NGPR, Senaatskamer Academiegebouw Groningen (7-6-1994)

Een geografische visie op de eenheid en verscheidenheid van Noord-Nederland. Inleiding voor de Noordelijke Contactdag Infrastruktuur van de NVWB-Noord/VAGWW, "Het Noorden Meer Waard", De Lawei Drachten (6-6-1994)

De Eems-Dollard regio : economische struktuur en ontwikke­lingspotenties. Inleiding voor het Colloquium "An beiden Seiten der Grenze in der Ems-Dolart Region", Drittes Kolloqui­um Deutschlandstudien Universität Groningen, Senaatskamer Academiegebouw Groningen (3-6-1994)

Language, economy and regional image. A case study of Friesland. Inleiding voor de "Round Table on European Economic Spaces and Linguistic Development", Morella (27-5-1994)

Lokale Dynamik in den Niederlanden : Motive, Ursprünge und Ziele von Firmenwanderungen und deren Beitrag zur Veränderung der niederländischen Wirtschaftslandschaft". Gastlezing voor het Zentrum für Niederlande-Studien van de Westfälische Wil­helmsuniversiteit in Münster (18-5-1994)

Succes- en faalfaktoren bij de toekomstige ontwikkeling van "regional capitals". Voordracht bij de presentatie van het boek "Regional Capitals", Gemeentehuis Groningen (17-5-1994)

Aktuelle Entwicklungen in den Betriebsstandortwahl, als Grund­lage für das AEGIS-Informationssystem. Inleiding voor Symposi­um i.v.m. AEGIS-projekt, Papenburg (25-4-1994)

Vestigingsklimaat in steden. Inleiding voor de postdoctorale opleiding "Stedelijk Management", De Wipselberg, Beekbergen (22-4-1994)

Ontwikkelingsperspectieven voor het Lauwersmeergebied. Discussiebijeenkomst Ondernemers Sociëteit Kollumerland, Kollum (14-2-1994)

Economische effekten van de verdubbeling van de N37. Inleiding voor het Symposium "De weg van samenwerking", Hoogeveen (26-1-1994)

Veranderende patronen in de spreiding van bedrijven in Neder­land; tendenzen en 'geografische stuurbaarheid'. Inleiding voor postacademische nascholingscursus aardrijkskunde-docen­ten. Groningen (25-1-1994)

 

1993

Regionale spreiding van economische activiteiten en bedrijfs­mobiliteit. Paperpresentatie Regional Science Association Nederland, Amersfoort (5-11-1993)

Kansen voor Westfriesland als regio. Inleiding voor Symposium "Westfriesland : onbekend of onbemind", Oudendijk (20-10-1993)

Language, economy and the regional image. A case study of Friesland. Presentation for the international seminar on "Economic development and lesser used languages", Newcastle Emlyn, Wales (24-9-1993)

Beyond abstraction : behavioural approaches in economic geography. Gastcollege University of Reading/Department of Geography, Reading UK (26-5-1993)

Regional images and firm migrations in the Netherlands. Inleiding research seminar University of Reading/Department of Geography, Reading UK (25-5-1993)

Influencing a region's public image through the media. Gastcollege University of Reading/Department of geography, Reading UK (21-5-1993)

Een marktgericht toekomstperspectief. Voodracht tijdens symposium Economisch toekomstperspectief Kanaalzone Franeker-Har­lingen, Bedrijvencontactdagen, Leeuwarden (17-3-1993)

Zuid-Drente : beeld en werkelijkheid. Inleiding voor Rotary Hoogeveen-Middenveld, Hoogeveen (15-2-1993)

Het perspectief dat lonkt. Inleiding voor mini-symposium "Hoe verkoopt het Eemsmondgebied", Delfzijl (9-2-1993)

 

1992

Enkele ontwikkelingen in het door S.R.O. gesubsidieerde geografische onderzoek. Inleiding voor de jaarvergadering van de Stichting S.R.O., Utrecht (18-12-1992)

Actual and future industrial location trends. Gastcollege Dept. of Geography, Universiteit van Lodz, Polen (9-12-1992)

Regional economic policy in the Netherlands. Gastcollege Dept. of Geography, Universiteit van Lodz, Polen (10-12-1992)

Een ontwikkelingsvisie voor het Eemsmondgebied. Inleiding voor startconferentie AEGIS projekt. Delfzijl (30-11-1992)

Verschuivingen van bedrijfsvestigingen binnen Nederland. Inleiding voor NSC-congres "Bedrijfsvestigingsklimaat in Nederland", Ramada Renaissance Hotel Amsterdam (26-11-1992)

Fysieke contra psychologische afstand. Inleiding voor Vereni­ging voor Public Relations en Voorlichting, Drachten (2-11-1992)

Das Niederlandische Teil der Ems-Dollard Region : actuelle sozial-okonomische Situation und Entwicklungspotential. Inlei­ding voor het Vierde Keuningcongres over "Het kultuurlandschap in de Eems-Dollard regio als regionale potentie. Papenburg (30-10-1992)

Regiomarketing. Inleiding workshop Regiomarketing bij VUGS-lustrumcongres "Stuck in the Region", Utrecht (16-10-1992)

Regional government cooperation in the Northern Netherlands. Presentatie voor delegatie van Zweedse bestuursambtenaren in Noord-Nederland. Provinciehuis Assen (14-9-1992)

Sociale en economische potenties van de regio Groningen. Inleiding voor het symposium "Regio op eigen kracht", Golden Tulip Familiehotel Paterswolde (2-7-1992)

Language and economy in Friesland. Inleiding voor delegatie county Dyfed/Wales, Provinciehuis Leeuwarden (17-6-1992)

Het wel en wee van regiopromotie. Inleiding voor startbijeen­komst campagne "Met het oog op de Achterhoek", Schouwburg Doetinchem (11-6-1992)

Recente ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvestiging en bedrijfsverplaatsing. Inleiding voor bijeenkomst regionale ondernemers, Kasteel-Raadhuis Helmond (21-5-1992)

Economische aspekten van de verdubbeling van de N37. Inleiding voor informatiebijeenkomst betreffende Milieu-Effectrapportage N37/34, Rijkswaterstaat Assen (6-5-1992)

Het imago van Noord-Nederland en de invloed ervan op bedrijfs­vestigingen. Voordracht voor Afdeling Drenthe van de Konink­lijke Nederlandse Heidemaatschappij, Westerbork (23-4-1992)

Resultaten effectmeting "Er gaat niets boven Groningen". Inleiding voor Groningen Promotie Overleg, AVEBE-voorlichtingscentrum Ter Apelkanaal (24-3-1992)

Transport als vestigingsplaatsfaktor. Regionaal-economisch beleid in Nederland. Twee gastcolleges aan de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de R.U. Utrecht (1-4 en 18-3-1992)

Vestigingsgedrag van ondernemers in relatie tot de campagne "Er gaat niets boven Groningen". Lezing voor VVD-Kamercentrale Groningen, Bedum (12-3-1992)

De industriele ontwikkeling van Emmen in een regionaal en nationaal perspectief. Inleiding voor discussiemiddag over industriele ontwikkeling. Gemeentehuis Emmen (6-3-1992)

Het imago van de provincie Groningen. Gastcollege faculteit der Letteren R.U.G., cursus Voorlichting en P.R., Academiege­bouw (19-2-1992)

De mental map van de Nederlandse ondernemer. Inleiding voor KNAG-kring Noord, Gomaruscollege, Groningen (6-2-1992)

Over traditionele en moderne vestigingsplaatstheorieen. Twee gastcolleges aan de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de R.U. Utrecht (beide 13-1-1992)

Beeldvorming betreffende het Fries en Friesland, i.h.b. bij ondernemers. Inleiding voor de Statencommissies Welzijn en Algemene & Economische Zaken, Provinciehuis Leeuwarden (8-1-1992)

 

1991

Utrecht aan de top. Inleiding voor de Stichting "SUCCES", Spoorwegmuseum Utrecht (25-11-1991)

De mental map van de Nederlandse ondernemer en het promotiebe­leid van de provincie Groningen. Inleiding voor Groningen Promotie Overleg, Provinciehuis Groningen (22-11-1991)

Identiteit, imago en economische ontwikkeling van regio's. Inaugurele rede Rijksuniversiteit Groningen (1-10-1991)

Tien stellingen over regionaal-economische ontwikkeling in de regio's Oost-Groningen en Ostfriesland. Presentatie voor con­ferentie FNV/CNV/DGB/Vakbondraad Wenn-regio, Emden (23-9-1991)

Bedrijfsverplaatsingen in Nederland, ruimtelijke en economi­sche aspekten. Inleiding voor themadag "Bedrijfsverplaatsin­gen" van Mikrocentrum Nederland, World Trade Centre Rotterdam (19-9-1991)

Het imago van Friesland, in het bijzonder bij ondernemers. Voordracht voor het Berie foar it Frysk, Provinciehuis Leeu­warden (13-9-1991)

Taal en economie in Friesland. Inleiding voor het Fries Markt­contact, Leeuwarden (12-6-1991)

Er gaat niets boven Groningen, een voorbeeld van regio-marke­ting. Lezing voor Rotary Groningen-Noord,Groningen (29-4-1991)

Bedrijf en informatie, ruimtelijke aspekten. Gastcollege aio-cursus Tinbergen Instituut, Utrecht (18-4-1991)

Produktiemilieu : perceptie en realiteit. Inleiding symposium "Regio Alkmaar bouwt aan de Randstad", Alkimaar (5-4-1991)

Het beeld van Groningen en de effecten van de pomotiecampagne. Inleiding voor Communicatie Advies Groep Gemeente Groningen (25-3-1991)

Beweging in het beeld van de provincie Groningen. Inleiding voor Groningen Promotie Overleg, Infocentrum AVEBE Ter Apelka­naal 919-2-1991)

Location decisions and spatial images of entrepreneurs in the Netherlands. Guest lecture Netherlands Institute for M.B.A.­Studies, Utrecht (5-2-1991)

Ontwikkelingen in het image van Groningen. Inleiding voor Workshop Promotie Groningen 1991-1995, Groningen (17-1-1991)

 

1990

Some aspects of the information network of Dutch firms. Inleiding voor second Dutch-German Seminar on Economic Geography, Nijmegen (30-11-1990)

Geografische bijdragen aan city-marketing op verschillende schaalniveaus; de cases van Hoogeveen en Groningen. Inleiding Nederlandse Geografendagen 1990 Amsterdam (15-11-1990)

Haalbaarheidsonderzoek bedrijfsverzamelgebouw. Inleiding voor Commissie Werkgelegenheid Tietjerksteradiel, Bergum (3-10-1990)

Groningen, regional capital of the Northern Netherlands, seek­ing a new identity. Inleiding International Congress on Regio­nal Capitals : Past, Present, Prospects. Groningen (21-9-1990)

Vestigingsonderzoek. Twee gastcolleges voor de postdoctorale opleiding Vastgoedkunde van de Universiteit van Amsterdam (17-9-1990 en 24-9-1990)

Het imago van de Nederlandse provincies. Inleiding voor de studiedag "Zicht op City- en regiomarketing" van Zernike Science Park Studies, Groningen (2-3-1990)

A demographic survey of the future of Oost-Groningen. Inlei­ding voor EC/LEDA-seminar on demographic and economic develop­ment, Bourtange (26-1-1990)

 

1989

Het imago van Noord-Nederland. Gastcollege R.U. Groningen, Faculteit der Letteren, cursus Communicatie in Organisaties (27-11-1989)

Vestigingsonderzoek. Twee gastcolleges voor de postdoctorale opleiding Vastgoedkunde van de Universiteit van Amsterdam (21-9-1989 en 9-11-1989)

Imago en werkelijkheid. Demonstratie voor de Nationale Weten­schapsweek in Groningen (13-10-1989)

Investment behaviour and spatial images : the Dutch case. Voordracht tijdens conferentie I.G.U. Commission on Industrial Change, Eppenhain, Duitsland (8-9-1989)

De Veenkoloniën na 1992 in sociaal-economisch perspectief. Voordracht Keuning-congres, Veendam (26-5-1989)

Het imago van plaatsen en gebieden in Nederland. Wetenschaps­lezing in het Lustrumprogramma Voorwaarts Voorwaarts, Meppel (17-5-1989)

Concurrentie-analyse. Inleiding voor Marktdag Beleidsonder­zoek, Oosterpoort, Groningen (11-5-1989)

Condities en potenties voor economische ontwikkeling in het Noordelijk Westerkwartier. Inleiding voor bedrijvenmiddag Noordelijk Westerkwartier, Zuidhorn (24-4-1989)

Imago's van steden en regio's. Inleiding voor AIO-cursus Ruim­telijke Economie, Tinbergen Instituut, Utrecht (19-4-1989)

 

1988

Noord-Groningen een creatieve regio? Inleiding voor Werkge­verskring Noord-Groningen, Uithuizermeeden (13-12-1988)

Bedrijfsvestiging en -ontwikkeling in Noord-Nederland. Inleiding voor Commerciële Club Groningen (23-11-1988)

Telematics and regional economic development. Voordracht tijdens German-Dutch Seminar on Regional and Local Employment Initiatives, Aken (2-11-1988)

Informatienetwerken rond bedrijven. Inleiding Nederlandse Geografendagen, Rotterdam (20-10-1988)

Regionale imago's. Gastcollege in programma Citymarketing, Geografisch Instituut K.U. Nijmegen (24-5-1988)

Ruimtelijke beeldvorming en ruimtelijk gedrag van ondernemers. Voordracht voor lustrumbijeenkomst van de NWO-Stichting voor Soci­aal-Ruimtelijk Onderzoek, Utrecht (15-3-1988)

 

1987

Locatie en informatie; het vermijden van teleurstellingen bij de vestigingsplaatskeuze. Voordracht congres "Het kiezen van een nieuwe bedrijfslocatie", MSG Seminars, Zeist (5-11-1987)

Het imago van Twente. Inleiding voor Beleidsgroep Stadsecono­mie Enschede (28-10-1987)

Toekomstperspectieven voor de werkgelegenheid op het platte­land. Inleiding voor manifestatie van de Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen, Grolloo (15-10-1987)

Het toekomstbeeld van Zuid-Drente. Inleiding voor Overleggroep Verdubbeling N37, Hoogeveen/Dalen (1-7-1987)

Regionale imago's en de vestigingsplaatskeuze van ondernemers. Lezing voor Odd Fellows Groningen (9-3-1987)

 

1986

Citymarketing en de imago's van steden en regio's in Neder­land. Inleiding voor Werkgroep Citymarketing NIMA, Nieuwegein (19-11-1986)

Nieuw werk in kleine dorpen. Inleiding voor bestuurdersbijeen­komst Vereniging van Kleine Dorpen in Groningen, Bourtange (24-10-1986)

Vaknieuws : de rol van vakbladen bij de verspreiding van nieuws en innovatie. Inleiding tijdens Nationaal Congres Vaktijdschriften, NOTU, Valkenburg (3-10-1986)

Regional economic potentials in the Netherlands : approaches in empirical research. Voordracht tijdens international work­shop on the role of small and medium sized enterprises for regional development, Samos, Griekenland (227-9-1986)

De produktiestruktuur van Noord-Nederland. Inleiding voor studiemiddag van Rijksplanologische Dienst en GIRUG over het Noorden des Lands, Groningen (17-9-1986)

Naar een creatief ondernemersgericht beleid. Voordracht sympo­sium "Kleine dorpen bestaan", manifestatie 'Wad'n dörpen", Pieterburen (21-6-1986)

Economische effecten van de Zuiderzeespoorlijn. Voordracht studiemiddag "Regionale ontwikkeling en infrastruktuur", PPD Groningen (9-6-1986)

Het regionaal imago bij de vestiging van ondernemers. Voordracht Stichting Lerarenopleiding Ubbo Emmius, Groningen (28-5-1986)

Bedrijfsverhuizingen en regionale imago's. Lezing voor Rotary Club Westerkwartier, Zuidhorn (27-5-1986)

Imago en potentie van regio's : de positie van Noord-Nederland. Inleiding voor Planologische Diskussiedagen 1986, Almere (15-5-1986)

Het imago van Noord-Nederland. Voordracht Nederlandse Geografendagen 1986, Geografisch Instituut Utrecht (3-4-1986)

Het informatieniveau van ondernemers bij de vestigingsplaats­keuze; de opbouw van regionale imago's. Inleiding bij symposium Citymarketing van NIMA/MVG, Nieuwegein (27-3-1986)

Infrastruktuur en industriële vestigingstendenzen. Voordracht PAO-cursus Vervoerswetenschappen, Utrecht (6-3-1986)

Imago en potentie van Noord-Nederland. Lezing voor Lions Club en Rotaryclub Midden Drente, Beilen (27-2-1986)

 

1985

Bedrijfsvestiging in havens; het geval Harlingen. Lezing voor de reünistenvereniging van de HTS Leeuwarden (11-5-1985)

Small and medium sized innovative firms in the Netherlands' urban and rural regions. Voordracht tijdens International Research Conference on New Firms and Area Development in the EC, Utrecht (21-3-1985)

 

1984

Location decisions and spatial cognition. Voordracht tijdens symposium van IGU-Commission on Industrial Systems, Nebi­an/Montpellier (24-8-1984)

Vestigingsvoorkeuren van Nederlandse ondernemers. Voordracht jaarvergadering NWO/SRO-Werkgemeenschap Ruimtelijke Analyse, Geografisch Instituut R.U. Utrecht (7-6-1984)

Economische vernieuwing in ruimtelijk perspectief. Voordracht Nederlandse Geografendagen 1984, R.U. Groningen (25-4-1984)

Bedrijfsverplaatsingsprocessen. Voordracht GEOPLAN-cursus Moderne Economische Geografie, R.U. Groningen (24-1-1984)

 

1983

Regionale imago's bij ondernemers, de geografische onderzoekspraktijk. Voordracht Studiedag Regionale Imago's, KNAG-werk­groep Economische Geografie, Zwolle (16-11-1983)

 

1982

Subjectieve waardering van vestigingsmilieus. Voordracht Ne­­der­landse Geografendagen 1982, K.U. Nijmegen (15-4-1982)

Het verband tussen infrastruktuur en bedrijfsvestiging. Voor­dracht PAO-cursus Nederlands Vervoerswetenschappelijk

Insti­tuut, V.U. Amsterdam (13-1-1982)

 

1981

De ontwikkelingsmogelijkheden van Harlingen. Lezing voor de Rotary Club Harlingen (14-1-1981)

 

1979

De stand van het bedrijfsmigratie-onderzoek in Nederland; welke vragen blijven open? Voordracht Studiedag Vestigingstenden­zen en Bedrijfsmobiliteit, KNAG afdeling Sociale Geografie, Geografisch Instituut R.U. Utrecht (8-6-1979)

 

1977

De ondernemer en de onderzoeker; mogelijkheden en moeilijkheden bij uitvoering en analyse van lokatiekeuzes. Voordracht bij de presentatie van twee bedrijfsmigratieraporten, Econo­misch Technologische Dienst Haarlem (27-4-1977)

 

1975

Industriële bedrijfsmigratie en regionale industrialisatiemo­gelijkheden. Voordracht voor Kring van Noordhollandse Onder­zoekers (2-9-1975)

Laatst gewijzigd:09 juli 2019 07:35

Contact information

Faculty of Spatial Sciences

Job title:
professor emeritus