Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us mr. N. (Nariman) Mirzojan

Publications

Case note: ECLI:NL:GHSHE:2023:2569

Case note: ECLI:NL:RBNHO:2022:1521

Commentaar op art. 208-253 Rv: Incidenten, Schorsing en hervatting,Vonnis en Afbreking van de instantie

Omgekeerde prorogatie: Artikel 96 Rv: rechtspraak op maat middels 'arbitrage' bij de kantonrechter

Read more