Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us dr. N.M. (Ninke) Stukker

Publications

Expertise as a domain of epistemics in intensive care shift-handovers

Formuleerproblemen in leerlingenwerk en schoolboeken Nederlands: Een onderzoek naar de aansluiting tussen de leerstof en de formuleerproblemen van leerlingen

Hoe zien de alinea’s van onze leerlingen eruit?: Over de kenmerken van alinea’s in e-mails en betogende teksten van havoleerlingen

Peiling Schrijfvaardigheid einde (speciaal) Basisonderwijs 2019: Technische rapportage

Wat typeert een begrijpelijke alinea?: Een reconstructie van alineanormen voor het voortgezet onderwijs

Genre as a factor determining the viewpoint-marking quality of verb tenses

Stijl, taal en tekst: stilistiek op taalkundige basis

Genre in Language, Discourse and Cognition: Introduction to the volume

Genre in Language, Discourse and Cognition

'Gisteren gebeurt het': Stilistische variatie van de vrije indirecte gedachte in verhalende genres

Read more