Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us M. (Mirjam) Hofman, MA

Publications

Boekbespreking: Katinka Fikse-Omon, Voor het hoogste het beste: De Angelsaksische invloed op de verspreiding van religieuze traktaten in Nederland (1913-1959)

Nederlandse protestanten: evangelicals of piëtisten?

Boekbespreking: Joke Roelevink en Jan Dirk Wassenaar (red.), Belijdend onderweg. Confessionele Vereniging 1864-2014

Boekbespreking: Brian Stanley, The global diffusion of evangelicalism. The age of Billy Graham and John Stott

From Sectarians to Apocalyptics: Descriptions of the Brethren by Dutch Theologians and Church Historians

Geef dat we tot in 't nageslacht Calvijn's begins'len eeren: De hervormd-gereformeerde omgang met het verleden in de periode 1906-1956

Conferenties, deelnemers en bestuurders van het COGG (1962-2013)

Kerk, sekte of Vergadering: Nederlandse beschrijvingen van het darbisme sinds het einde van de negentiende eeuw

“Kinderen zijn een erfdeel des Heren”: Religieuze idealen in hervormd-gereformeerde opvoedingsliteratuur uit de periode 1970-2000

Read more