Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us drs. ing. M. Bakker

Publications

Aardewerk, keramische artefacten en verbrande kleiresten uit een terpzool

De paleolandschappelijke ontwikkelingen in Leeuwarden-Bullepolder

De sporen, fasen en structuren van een nederzetting op de grens van klei en veen ten noorden van Leeuwarden

Degradatierapport Terpen en Wierden II: Veldkartering Peins-Schalsumerweg (GIA-152)

Inleiding tot het archeologisch onderzoek: Vijftien jaar boren en graven in de Bullepolder (2000-2015)

Opgraving Leeuwarden-Bullepolder: Van vlaknederzetting op het hoogveen in de midden-ijzertijd tot terpbewoning in een klei-op-veengebied in de Romeinse tijd

Aardewerk

Aardewerk en andere objecten van klei uit een verstoorde huisplaats op het veen

Adapting to the sea: Human habitation in the coastal area of the northern Netherlands before medieval dike building

De sporen, fasen en structuren van een verstoorde, middeleeuwse huisterp op het veen

Read more

Press/media

Review of Nieuwhof et al 2019: Adapting to the Sea.

Mijn werk: een archeoloog weet nooit wat hij gaat vinden

Open dag bij archeologisch onderzoek Blitsaerd

Bysûndere fynsten by argeologyske opgravings Blitsaerd

Iepen dei opgraving terp by Blitsaerd

Blitsaerd: vroegste veenbewoning ooit

Archeologisch onderzoek in de terp bij Blitsaerd

Het Friese landschap. De veenrand ontgonnen

De Dynamiek van het Friese klei- en veenlandschap

Read more