Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us drs. M. (Maartje) Hofman
University Medical Center Groningen

drs. M. Hofman

Onderzoeksmedewerker
drs. M. Hofman
Telefoon:
E-mail:
m.hofman01 umcg.nl

OPLEIDING____________________________________________________________________________________

Rijksuniversiteit Groningen Doctoraal Psychologie

Bul in 2005

 • Hoofdrichting Klinische Psychologie met o.a. de vakken Cliëntgerichte psychotherapie, practicum gedragstherapie, Gezins- en relatietherapie, persoonlijkheidstheorieën
  • Praktijkstage (2004): Centrum Kind & Adolescent te Gent, België.  BasisaantekeningPsychodiagnostiek behaald en workshop ‘PAK AAN’: een protocollaire behandeling voor kinderenenadolescenten met depressie
  • Leeronderzoek/scriptie (2002 – 2005): Neuropsychologische functie-stoornissen en compensatiemogelijkheden bij neurologische en psychiatrische aandoeningen (met scriptieaantekening)
 • In het bezit van een LOGO verklaring

WERKERVARING NA STUDIE _______________________________________________________________

2012–heden Onderzoeks-/onderwijsmedewerker bij team doofblindheid

 • Werkgever: Rijksuniversiteit Groningen basiseenheid Orthopedagogiek
 • Werkzaamheden: coördinatie en ondersteundende taken onderzoeksteam doofblind, thesisbegeleiding internationale masterstudenten, coördinatie honours programma, Open Access Journal

 2010–2012 Intakefunctionaris

 • Werkgever: Stichting Orthopedagogisch De Ambelt Centrum
 • Werkzaamheden: het behandelen en zorgdragen van herindicaties voor cluster-4 onderwijs, meedenken in projectgroep ‘Herindicatie Voorbereid op Passend Onderwijs’

 2009–2010     Onderzoeksmedewerker

 • Werkgever: Trails (UMCG), onderzoek naar lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen op weg naar de volwassenheid
 • Werkzaamheden: benaderen weigeraars, afname klinischetests (neuro-psychologische tests, CIDI, LSI)
 • Getuigschrift in bezit

 2006–2009     Junior onderzoeker

 • Werkgever: Intraval, bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 • Werkzaamheden: Instrumentontwikkeling, dataverzameling, afnemen interviews en tests o.a. bij jongeren en drugsverslaafden, kwantitatieve/kwalitatieve analyses en rapportage
 • Getuigschrift in bezit

 2006            Onderzoeksmedewerker

 • Werkgever: BCN-NIC (Behavioral and Cognitive Neurosciences – Neuroimaging Centre)
 • Werkzaamheden: Data analyseren, onderzoekwerkzaamheden

 

PUBLICATIES________________________________________________________________________________

 • B. Bieleman, J. Snippe, M. Boendermaker, M. Hofman (2008). Onderzoek Pilotprojecten campussen. 1. Beschrijving projecten en doelgroep. St. Intraval, Groningen-Rotterdam.
 • B. Bieleman, M. Boendermaker, M. Hofman (2009). Onderzoek Pilotprojecten campussen. 2. Voortgang en theoretische onderbouwing. St. Intraval, Groningen-Rotterdam.
 • B.Bieleman, M. Boendermaker met medewerking van: J.de Boer, A.Kruize, F.Schaap, J.Snippe, J.Bloemendal, M. Hofman (2010). Onderzoek Pilotprojecten campussen. 3. Eindrapport: proces- en effectevaluatie. St. Intraval, Groningen-Rotterdam.
 • A. Kruize, M. Hofman, B. Bieleman (2008). Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008. Metingen 2001 tot en met 2007. St. Intraval, Groningen-Rotterdam.
Laatst gewijzigd:01 juni 2018 07:44

Contact information

Antonius Deusinglaan 1
9713 AV Groningen
The Netherlands

Bladergroenvleugel

Room:
0033
Working hours:
Di, Wo: 9-17; Do: 9-13
Telephone: