Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us drs. M. (Maartje) Hofman
University Medical Center Groningen

drs. M. (Maartje) Hofman

Profielfoto van drs. M. (Maartje) Hofman
Telefoon:
E-mail:
m.hofman05 umcg.nl

OPLEIDING____________________________________________________________________________________

Rijksuniversiteit Groningen Doctoraal Psychologie

Bul in 2005

 • Hoofdrichting Klinische Psychologie met o.a. de vakken Cliëntgerichte psychotherapie, practicum gedragstherapie, Gezins- en relatietherapie, persoonlijkheidstheorieën
  • Praktijkstage (2004): Centrum Kind & Adolescent te Gent, België.  BasisaantekeningPsychodiagnostiek behaald en workshop ‘PAK AAN’: een protocollaire behandeling voor kinderenenadolescenten met depressie
  • Leeronderzoek/scriptie (2002 – 2005): Neuropsychologische functie-stoornissen en compensatiemogelijkheden bij neurologische en psychiatrische aandoeningen (met scriptieaantekening)
 • In het bezit van een LOGO verklaring

WERKERVARING NA STUDIE _______________________________________________________________

2012–heden Onderzoeks-/onderwijsmedewerker bij team doofblindheid

 • Werkgever: Rijksuniversiteit Groningen basiseenheid Orthopedagogiek
 • Werkzaamheden: coördinatie en ondersteundende taken onderzoeksteam doofblind, thesisbegeleiding internationale masterstudenten, coördinatie honours programma, Open Access Journal

 2010–2012 Intakefunctionaris

 • Werkgever: Stichting Orthopedagogisch De Ambelt Centrum
 • Werkzaamheden: het behandelen en zorgdragen van herindicaties voor cluster-4 onderwijs, meedenken in projectgroep ‘Herindicatie Voorbereid op Passend Onderwijs’

 2009–2010     Onderzoeksmedewerker

 • Werkgever: Trails (UMCG), onderzoek naar lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen op weg naar de volwassenheid
 • Werkzaamheden: benaderen weigeraars, afname klinischetests (neuro-psychologische tests, CIDI, LSI)
 • Getuigschrift in bezit

 2006–2009     Junior onderzoeker

 • Werkgever: Intraval, bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies
 • Werkzaamheden: Instrumentontwikkeling, dataverzameling, afnemen interviews en tests o.a. bij jongeren en drugsverslaafden, kwantitatieve/kwalitatieve analyses en rapportage
 • Getuigschrift in bezit

 2006            Onderzoeksmedewerker

 • Werkgever: BCN-NIC (Behavioral and Cognitive Neurosciences – Neuroimaging Centre)
 • Werkzaamheden: Data analyseren, onderzoekwerkzaamheden

 

PUBLICATIES________________________________________________________________________________

 • B. Bieleman, J. Snippe, M. Boendermaker, M. Hofman (2008). Onderzoek Pilotprojecten campussen. 1. Beschrijving projecten en doelgroep. St. Intraval, Groningen-Rotterdam.
 • B. Bieleman, M. Boendermaker, M. Hofman (2009). Onderzoek Pilotprojecten campussen. 2. Voortgang en theoretische onderbouwing. St. Intraval, Groningen-Rotterdam.
 • B.Bieleman, M. Boendermaker met medewerking van: J.de Boer, A.Kruize, F.Schaap, J.Snippe, J.Bloemendal, M. Hofman (2010). Onderzoek Pilotprojecten campussen. 3. Eindrapport: proces- en effectevaluatie. St. Intraval, Groningen-Rotterdam.
 • A. Kruize, M. Hofman, B. Bieleman (2008). Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008. Metingen 2001 tot en met 2007. St. Intraval, Groningen-Rotterdam.
Laatst gewijzigd:25 juni 2022 08:17