Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. dr. M.Y. (Miriam) Nethe

Publications

Case note: ECLI:NL:HR:2020:1310

Case note: ECLI:NL:HR:2020:801

Ondernemingsrecht in de Lage Landen: Wat kunnen wij van de Belgen leren?

Toerekening van gedragingen bij de toepassing van de steekvlambepaling (I)

Toerekening van gedragingen bij de toepassing van de steekvlambepaling (II, slot)

Herziening van het commentaar bij art. 2:19, 19a, 20, 21, 22, 22a, 23, 23a, 23b, 23c, 24, 74 en 185 BW

Informatieverschaffing bij turboliquidatie: meer transparantie graag!

Ontbinding en vereffening van rechtspersonen

Case note: ECLI:NL:GHSHE:2018:1659: JOR 2018/235

Medezeggenschapsrechtelijke verplichtingen rondom het opdoeken van een vennootschap

Read more