Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. dr. M.Y. (Miriam) Nethe

Publications

Herziening van het commentaar bij art. 2:19, 19a, 20, 21, 22, 22a, 23, 23a, 23b, 23c, 24, 74 en 185 BW

Ontmantelingsakkoord: een voorstel tot invoering van een gedwongen schuldregeling voor (vrijwel) inactieve rechtspersonen

Case note: ECLI:NL:HR:2020:1310

Case note: ECLI:NL:HR:2020:801

Ondernemingsrecht in de Lage Landen: Wat kunnen wij van de Belgen leren?

Toerekening van gedragingen bij de toepassing van de steekvlambepaling (I)

Toerekening van gedragingen bij de toepassing van de steekvlambepaling (II, slot)

Herziening van het commentaar bij art. 2:19, 19a, 20, 21, 22, 22a, 23, 23a, 23b, 23c, 24, 74 en 185 BW

Informatieverschaffing bij turboliquidatie: meer transparantie graag!

Ontbinding en vereffening van rechtspersonen

Read more