Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us mr. dr. M.Y. (Miriam) Nethe

Publications

Herziening van het commentaar bij art. 2:19, 19a, 20, 21, 22, 22a, 23, 23a, 23b, 23c, 24, 74 en 185 BW

End-of-life obligations van bestuurders: Enige opmerkingen over het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Ontbinding

Herziening van het commentaar bij art. 2:19, 19a, 20, 21, 22, 22a, 23, 23a, 23b, 23c, 24, 74 en 185 BW

Ontbinding en vereffening van rechtspersonen

Ontmantelingsakkoord: een voorstel tot invoering van een gedwongen schuldregeling voor (vrijwel) inactieve rechtspersonen

Case note: ECLI:NL:HR:2020:1310

Case note: ECLI:NL:HR:2020:801

Ondernemingsrecht in de Lage Landen: Wat kunnen wij van de Belgen leren?

Toerekening van gedragingen bij de toepassing van de steekvlambepaling (I)

Read more