Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us M.W. Wallinga

M.W. Wallinga

External Researcher / Member Groningen Centre for European Financial Services Law
M.W. Wallinga
E-mail:
m.w.wallinga rug.nl

Publications

De consument op de financiële markten: Europese en nationale ontwikkelingen van het financieel consumentenrecht (deel I)

De consument op de financiële markten: Europese en nationale ontwikkelingen van het financieel consumentenrecht (deel II)

WAMCA – exclusieve belangenbehartiger, inclusief complicaties

Dwaling in de rentederivatenproblematiek: de verhouding tussen mededelingsplicht en waarschuwingsplicht

EU Investor Protection Regulation and Liability for Investment Losses: A Comparative Analysis of the Interplay between MiFID & MiFID II and Private Law

Europese consumentenbescherming op financiële markten

MiFID I & MiFID II and Private Law: Towards a European Principle of Civil Liability?

Privaatrechtelijke aansprakelijkheid bij schending MiFID II: complementariteit en beleggersbescherming

Why MiFID & MiFID II do (not) matter to private law: Liability to Compensate for Investment Losses for Breach of Conduct of Business Rules

De wisselwerking tussen Europees financieel toezichtrecht en nationaal privaatrecht: De indirecte invloed van de MiFID II op privaatrechtelijke aansprakelijkheid op het gebied van beleggingsdienstverlening en de onderbelichte invloed van de regeling OHP

Read more

Press/media

Spanning tussen EU-beleggingsregels en burgerlijk recht