Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. M.W.J. (Marten) Reijntjes

Publications

Hanteerbaarheid en Romeins recht

Het lot van de rechter die zich een zaak eigen maakt: Over aansprakelijkheid voor onrechtmatige rechtspraak binnen en buiten het gemene recht

De Romeinsrechtelijke aansprakelijkheid voor onrechtmatige rechtspraak: Een onderzoek naar iudex qui litem suam facit