Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us mr. M. (Michel) van der Plas

mr. M. (Michel) van der Plas

Promovendus
Profielfoto van mr. M. (Michel) van der Plas
E-mail:
m.van.der.plas rug.nl

Bachelor Rechtsgeleerdheid (UvA), Propedeuse Wijsbegeerte (UvA), Master privaatrecht (track: commerciële rechtspraktijk (UvA)), Master Financieel recht (Universiteit Leiden)

Ik ben Michel van der Plas en ik ben per 1 maart begonnen als Promovendus (onderwerp FinTech en consumentenrecht) bij de vakgroep Privaatrecht en Notarieel recht aan de RUG-Faculteit Rechtsgeleerdheid. In oktober 2020 behaalde ik mijn tweede master (Financieel recht) aan de Universiteit leiden, met een scriptie getiteld: ''De Unierechtelijke aspecten van de Nederlandse bijzondere zorgplicht''. Tijdens mijn masters en gedurende het schrijven van mijn masterscriptie raakte ik gepassioneerd door het financieel toezichtrecht en de wisselwerking met het Nederlandse privaatrecht. De kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan ondersteunen me in mijn promotieonderzoek naar de juridische kaders waar de consument bescherming aan kan ontlenen in de wereld van FinTech-financiële dienstverlening. Hieronder kort iets over dit onderwerp. 

Als gevolg van de wereldwijde digitalisering en technologische ontwikkelingen is de manier van financiële dienstverlening aan consumenten sterk aan het veranderen. Particulieren gebruiken vandaag de dag mobiele apps en online platforms om investeringen te doen, krediet aan te vragen en verzekeringen af te sluiten. De nieuwe dynamiek die FinTech brengt zorgt voor een verhoogd risico op onverantwoorde financiële dienstverlening, terwijl ook de privacy, cyberveiligheid en het recht om niet gediscrimineerd te worden in het geding is. Voor mijn onderzoek zal ik de relevante juridische kaders die de consumenten bescherming bieden in kaart brengen en de eventuele lacunes in de regelgeving aan het licht brengen. Het onderzoek zal dus niet alleen zijn gericht op het financieel toezichtrechtelijk kader, of alleen op de Europese consumentenbeschermingsrichtlijnen of alleen de AVG. Alle regelgevende kaders die al dan niet zijdelings de FinTech-consument bescherming bieden, zullen in ogenschouw worden genomen.

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 12:06