Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us mr. M.T.P. (Maarten) van Dijken

Publications

Obligatoire zekerheid op zaken: Een stimulans voor de energietransitie en een circulaire economie?

Het karakter van de levering bij voorbaat en derdenbescherming

Duurzame financieringsstructuur: Obligatoire zekerheid?

Civielrechtelijke samenloop bij derdenbeschermingsbepalingen omtrent registergoederen

Plaatsing van aardgas in het goederenrechtelijke systeem

Derdenbescherming bij niet-overdraagbaarheidsbedingen

Read more