Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. M.T.P. (Maarten) van Dijken

Publications

Duurzame financieringsstructuur: Obligatoire zekerheid?

Civielrechtelijke samenloop bij derdenbeschermingsbepalingen omtrent registergoederen

Plaatsing van aardgas in het goederenrechtelijke systeem

Derdenbescherming bij niet-overdraagbaarheidsbedingen

Read more