Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us M. (Merel) Spithoven-Stikkelorum, MSc

Publications

Diving into the life of a Mesolithic archer: Use-wear analysis and experimental archaeology on Doggerland bone and antler points

Ambassadeurs van de steentijd.: Onderzoek naar spitsen geeft inkijk in leven jager-verzamelaars.

Diving into the life of a Mesolithic archer: Use wear analysis and experimental archaeology on Doggerland bone and antler points

Duizend keer op jacht: Getande spitsen uit Doggerland

Human and cervid osseous materials used for barbed point manufacture in Mesolithic Doggerland

Lesbrief gebruikssporen: Wat zeggen gebruikssporen over een werktuig?

Mens als grondstof: ZooMS analyses op spitsen uit mesolithisch Doggerland

Op jacht met de voorouders?: Pijlpunten van mensenbot uit de Noordzee.

Op jacht onder de golven: Spitsen van been en gewei uit Doggerland

Resurfacing - Doggerland - Bovenwater

Read more

Press/media

Archeologielezing door Merel Spithoven

Mensenbotten in Mesolithische pijlpunten

Atlantis in the North Sea