Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us drs. M. (Marlies) Roijakkers

drs. M. (Marlies) Roijakkers

Academic advisor Psychology and Pedagogical & Educational Sciences
Profile picture of drs. M. (Marlies) Roijakkers
Telephone:
+31 50 36 36301 (Student Service Desk BSS: for booking an appointment)
Email study advise Peduc:
studieadvies.pedok rug.nl
E-mail:
m.roijakkers rug.nl

Functies

 • 2017-heden: studieadviseur GMW
  • Sinds 2024: studieadviseur bachelor- en masteropleiding Psychologie
  • 2019-2024: studieadviseur bachelor- en masteropleidingen Pedagogische en Onderwijswetenschappen; lid Toelatingscommissie
  • 2017-2019: studieadviseur bachelor- en masteropleiding Psychologie
 • 2016: docent en coördinator masteropleiding Orthopedagogiek (RUG)
 • 2015-2016: onderwijskundig docent bij tweedegraads lerarenopleidingen (NHL Hogeschool)
 • 2012-2015: docent en (stage)coördinator bachelor- en masteropleiding Orthopedagogiek (RUG)
 • 2009-2012: docent en mentor bachelor Pedagogische Wetenschappen (RUG)
 • 2007-2009: docent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Toegepaste Psychologie (Hanzehogeschool Groningen)
 • 2005-2008: freelance trainer en stagiair Smilde Communicatietrainingen

Cursussen

 • 2022: Stressmanagement bij studenten (Landelijke Vereniging van Studieadviseurs)
 • 2017: Interculturele competentie voor studieadviseurs (Talencentrum RUG)
 • 2016: Begeleiden van praktijkonderzoek (Professionaliseringsacademie NHL Hogeschool)
 • 2015: Projectmatig creëren (Kern Konsult i.s.m. RUG)
 • 2011: Basis Kwalificatie academisch Onderwijs (Universitair Onderwijs Centrum Groningen)
 • 2008-2009: Pedagogisch Didactische Bekwaamheid voor HBO (Interstudie NDO i.s.m. Hanzehogeschool Groningen)
 • 2008: Methodologische coaching van afstudeeronderzoek door Bachelorstudenten (Lectoraat Methodiek Toegepast Onderzoek Hanzehogeschool Groningen)

Opleiding

Doctoraal Sociale psychologie, nevenrichting Klinische psychologie (RUG). Afstudeeronderzoek (2007): De dynamiek van het verdachtenverhoor, een vergelijking van interactiepatronen binnen verhoren met verdachten uit hoge en lage context culturen. Erasmus exchange program (2003-2004): School of Psychology, University of Southampton, UK.

Last modified:10 April 2024 4.54 p.m.