Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us M. (Mariëlle) Osinga, MSc

Publications

De overgang van primair naar voortgezet onderwijs in internationaal perspectief: Een systematische overzichtsstudie van onderwijstransities in relatie tot kenmerken van verschillende Europese onderwijsstelsels.