Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us drs. M.M. (Marjolein) Boendermaker

Publications

De psychosociale impact van schade en versterking: Stand van zaken 2021

Eindrapport Gronings Perspectief fase 2: Stand van zaken, februari 2021

De sociale impact van de gaswinning in Groningen meting maart 2020

Door schade wijzer: Het proces van schademeldingen en haar geschiedenis

Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust

Professionals over de versterkingsoperatie: Verloop en impact op bewoners en gemeenschappen

De maatschappelijke impact van de beving van Westerwijtwerd

Gaswinning en versterking, de sociale impact voor Groningers

Maatschappelijke impact van de beving van Westerwijtwerd (22 mei 2019): Een eerste analyse

Sociale samenhang, samenwerking en veerkracht in het Groningse gaswinningsgebied

Read more