Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us drs. M.J. (Martian) Slagter

Publications

Eindverslag Actieonderzoek 'Baanbrekende professionals' (ZonMw 744220108): eenvoud en samenhang door grenzenwerk binnen wijkgericht werken

Team Coaching and Effective Team Leadership

Werken vanuit plekken in het echte leven: Een kansrijk sociaal-ruimtelijk raamwerk