Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. mr. M.J.F. (Michiel) van der Wolf

Publications

Case note: ECLI:NL:HR:2019:296

De gedragskundige contra-expertise in straf- en tbs-zaken: problemen en oplossingen

‘De waanzinnige waxinelichthoudergooier’

Het afgeven van een zorgmachtiging door de strafrechter: overzicht en eerste indrukken van de praktijk betreffende art. 2:3 Wfz sedert 1 januari 2020

Over stromen, waterscheidingen en koudwatervrees: de overgang van strafrecht naar GGZ sinds de Wet forensische zorg

Recidivecijfers na forensische zorg: een juridische proof of the pudding

Voorlopige tbs-oplegging als bijdrage aan de oplossing van de weigeraarsproblematiek: Een nadere rechtsvergelijkende beschouwing van het Nederlandse en Duitse recht

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg: Bijzondere bepalingen ten aanzien van personen met een strafrechtelijke titel

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten: Cliënten voor wie Onze Minister van Veiligheid en Justitie medeverantwoordelijkheid draag

Wie zijn geschiedenis niet kent…: Een overzichtelijke tijdlijn van de stelselwijzigingen in de forensische zorg sinds 1988

Read more

Press/media

Is Ruinerwold-vader Gerrit-Jan van D. binnenkort een vrij man of kan hij toch worden berecht?

‘Interview met Michiel van der Wolf’

TBS heeft een imagoprobleem

Tbs heeft een enorme toegevoegde waarde

Leidse hoogleraar: regel risico-opslag zorgpersoneel

Zaak Ruinerwold: vele lezingen - en vragen

Jongeren opsluiten werkt averechts

Verwardheid is geen grond om iemand van zijn vrijheid te beroven

‘Verwardheid geen grond om iemand op te sluiten’

Klopt dit wel? Dissociatieve Identiteitsstoornis

Read more