Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us mr. dr. M.J. (Martin) Boer

Publications

The Taxation of Businesses in Financial or Economic Distress

Wegwijs in de Vennootschapsbelasting

Wegwijs in de Vennootschapsbelasting

Codificatie ‘Motie-Van Vliet’ bij de fiscale eenheid VPB

Dotatie van art. 15ai-winst aan een herinvesteringsreserve?

Wegwijs in de Vennootschapsbelasting

Wijzigingen in het regime van de fiscale eenheid: Wet aanpassing fiscale eenheid, Belastingplan 2017 en Belastingpakket 2018

Aanpassing artt. 7, 10, 12, 12a, 15ac, 15ah, 15ai, 15aj, 15ba, 15c, 15d, Wet VPB; artt. 13-23 en artt. 37-40, Besluit fiscale eenheid 2003, 11 januari 2016

95%-bezitseis: SCA Group Holding, MSA International Holdings en X-AG e.a.

Aanpassing artt. 7, 10, 12, 12a, 15ac, 15ah, 15ai, 15aj, 15ba, 15c, 15d, Wet VPB; artt. 13-23 en artt. 37-40, Besluit fiscale eenheid 2003, 12 januari 2015

Read more