Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. M.H. (Marjolijn) Verspoor

Publications

Complex Dynamic Systems Theory (CDST)

Variability as predictor in L2 writing proficiency

Coordination of linguistic subsystems as a sign of automatization?

Dynamic Usage-Based Principles in the Development of L2 Finnish Evaluative Constructions

Effectiviteit van expliciete en impliciete instructie op de ontwikkeling van schrijfvaardigheid bij Frans

Learning an L2 and L3 at the same time: Help or hinder?

Lexically specific vs. productive constructions in L2 Finnish

Measuring Longitudinal Writing Development Using Indices of Syntactic Complexity and Sophistication

Effecten van typen instructie en hoeveelheid doeltaal in de klas voor het vak Frans in de onderbouw

Individual Differences and the Ergodicity Problem

Read more

Press/media

Nederlanders beheersen de Engelse taal het best

EenVandaag

Nederlanders beheersen Engels beter dan anderen die dat niet als moedertaal hebben