Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us M.H. (Marieke) Dwarswaard, MA

M.H. (Marieke) Dwarswaard, MA

Promovendus
M.H. (Marieke) Dwarswaard, MA
E-mail:
m.h.dwarswaard rug.nl

Publicaties

Co-authored met H. Looijsteijn, ‘Van ‘Zandvlakte’ naar ‘Lisse van het Noorden’.          Bloembollen, landschap en gemeenschapsvorming in de Noordkop,’ Holland   Historisch Tijdschrift 53:1 (2021), 22-30.

‘Turven tijdens de preek,’ in: R. van den Boom, J. Slotboom e.a. (red.), 50 jaar Leidse Studenten Ekklesia Leiden 1970-2020 (Leiden: 2020), 51-52

Co-authored met R. Beck, ‘Tijdingen. Digital History  ΜΆ  een inkijkje inlopende projecten,’ Holland Historisch Tijdschrift 52:1 (2020), 30-35.

‘Sterft, gij oude vormen en gedachten?’ Socialisme en Democratie 76:4 (2019), 81.

‘Honderd jaar vrouwen in de Hollandse politiek – Honderd jaar vrouwen in de geschiedschrijving,’ Holland Historisch Tijdschrift 51:2 (2019), 52-60.

‘Topstuk. Ballenspel ‘Verwerp hier Van Agt,’’ Holland Historisch Tijdschrift 51:2 (2019), 89-90.

‘TIMMER, Josefina Christina Luisinde,’ BWSA online (2018), digitaal te raadplegen via https://socialhistory.org/bwsa/biografie/timmer.

Boekrecensies

T. Salemink, Vrouwen van het land. Epos van drie dagloonsters (Aalten: 2021) en S. Zijlstra, De voormoeders. Een verborgen Nederlands-Indische familiegeschiedenis (Amsterdam: 2021), digitaal te raadplegen via https://www.gendergeschiedenis.nl/tijdschrift/recensies/313-dubbelrecensie-de-voormoeders-en-vrouwen-van-het-land

T. van Loosbroek en J. de Vries, Betsy Repelius. Brieven aan Marie du Saar, 1891-1911 (Hilversum: 2021), digitaal te raadplegen via https://tijdschriftholland.nl/recensie-repelius-saar/ 

P. van Dam, Wereldverbeteraars. Een geschiedenis van Fair Trade (Amsterdam: 2018), digitaal te raadplegen via http://www.jhsg.nl/recensie-peter-dam- wereldverbeteraars 

C. Wijnands, Thuis in elke tijd. Het leven van Kate Kolff (1885-1974) (Zutphen: 2018) in: De Moderne Tijd 2:3-4 (2018), 351-352.

B. Lankester, Kom vrouwen, aangepakt! De revolutie van socialiste Trien de Haan      (Amsterdam: 2017) in: The Low Countries Journal of Social and Economic History      15:2-3 (2018), 172-174.

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 11:58