Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us mr. M.G. (Mirjam ) de Weerdt-de Jong

Publications

Aanpassing art. 14, 14a, 14b en 28a Wet Vpb 1969

Aanpassing art 28a Wet Vpb 1969

Antillen project - fiscale aspecten

Het wetsvoorstel belastingheffing excessieve beloningen

Aanpassing Omzetting van rechtspersonen ex art. 2:18 BW art. 28a

Aanpassing Wet Werken aan Winst art. 14 (1e auteur: 3 en 7; 2e auteur: 5 en 6; 3e auteur: 2 en 4)

Aanpassing Wet Werken aan Winst art. 14a (1e auteur: 3, 8 en 9; 2e auteur: 4, 6 en 7; 3e auteur: 2 en 5)

Aanpassing Wet Werken aan Winst art. 14b (1e auteur: 3, 7 en 8; 2e auteur: 4 en 6; 3e auteur: 2 en 5)

NDFR, Bedrijfsfusie, art. 14, lid 2, Wet Vpb 1969

NDFR, Bedrijfsfusie, art. 14, Wet Vpb 1969, Invloed Fusierichtlijn

Read more