Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us M.F. Werkman, MSc

Publications

Geen verband tussen IQ en prikkelverwerking bij kinderen met autisme

De sensatie van een goed leven bij autisme en een verstandelijke beperking

Sensonate.nl voor een optimale prikkelbalans.

The moderating effect of cognitive abilities on the association between sensory processing and emotional and behavioural problems and social participation in autistic individuals

De invloed van cognitieve problemen op de relatie tussen prikkelverwerking en emotionele en gedragsproblemen en maatschappelijke participatie bij een Autismespectrumstoornis

Sensory processing and associated behavioral outcomes of individuals with an Autism Spectrum Disorder (ASD) and an Intellectual Disability (ID): Preliminary results of a systematic review

Wat verstaan we onder een Goed Leven? Rapport in het kader van het project ‘De Sensatie van een Goed Leven’

Read more