Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us M.E. (Marja) Haaijer

M.E. (Marja) Haaijer

Communications advisor
M.E. (Marja) Haaijer
E-mail:
m.e.haaijer rug.nl

Expertise

Communicatieadviseur faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) en postmasteropleidingen psychologie en orthopedagogiek (PPO)
Last modified:25 June 2022 12.01 a.m.

Contact information

Aanwezig op dinsdag en donderdag