Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us L. (Lotte) Piekema, MSc

Publications

From assistive to inclusive? A systematic review of the uses and effects of technology to support people with PIMD

Kennisverspreiding onder medewerkers: Het delen en gebruiken van kennis over technologie bij mensen met een visuele en een verstandelijke beperking

Kennisverspreiding onder naasten: Het delen en gebruiken van kennis over technologie bij mensen met een visuele en een verstandelijke beperking

Balans in beweging: een bondgenoot rondom gezinnen met een kind met een ernstige meervoudige beperking

Sessie 2: de academische werkplaatsen. Balans in beweging: het bondgenootschap bij gezinnen met een kind met een EMB

Read more