Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. L.F.M.H. (Lou) de Leij

Publications

Gaswinning, aardbevingen en wat nu?: Symposium van het Groninger Universiteitsfonds ter gelegenheid van de uitreiking van de Ubbo Emmius-penning aan Annemarie Heite, 15 november 2018

Een nieuw perspectief op promoveren.: Hoe het Groningse promotieonderwijsprogramma echt werkt.

Investeer in het promotiestelsel!: De promotiepremie moet juist omhoog om hem kostendekkend te maken.

Passion and Performance: Liber Amicorum Sibrand Poppema

Kenniseconomie vraagt om nieuw promotiestelsel

EpCAM in carcinogenesis: the good, the bad or the ugly

Endonucleases induced TRAIL-insensitive apoptosis in ovarian carcinoma cells

EpCAM homologues exhibit epithelial-specific but different expression patterns in the kidney

EpCAM in morphogenesis

Expression of EpCAM is up-regulated during regeneration of renal epithelia

Read more