Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. mr. dr. L.C.A. (Leon) Verstappen

prof. mr. dr. L.C.A. (Leon) Verstappen

Professor of Private Law, in particular Notarial law
prof. mr. dr. L.C.A. (Leon) Verstappen
Telephone:
+31 50 36 35762 (+31503635762)
E-mail:
l.c.a.verstappen rug.nl

Speerpunten

Leon Verstappen is hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notariel recht, aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Naast deze hoofdbetrekking is hij wetenschappelijk adviseur van Hekkelman Advocaten & Notarissen te Arnhem en Nijmegen en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Den Haag. Naast een aantal andere nevenfuncties is hij tevens bestuurslid van de Stichting Grotius Academie en de Stichting Beroepsopleiding Notariaat.

Hij houdt zich in het bijzonder bezig met het familievermogensrecht, het registergoederenrecht, de notariële aspecten van het ondernemingsrecht en de notariële ambtsuitoefening. In internationaal verband gaat zijn interesse uit naar het brede thema ‘land tenure’ en ‘land governance’.

Publications

Alimentatie van nu: Acceptatie van alimentatie in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen

Alimentatie van nu

Case note: ECLI:NL:HR:2020:810

Case note: ECLI:NL:HR:2021:708

Centavos zaak

De veranderlijke postrelationele solidariteit: Observaties naar aanleiding van het WODC-rapport ‘Alimentatie van nu’

Het nieuwe Belgische privaatrecht

Onroerendezakenrecht

Toekomstscenario's voor het notariaat: KNB preadviezen 2021

Vervolg ‘Boek 5 BW van de toekomst’: Een Wetsvoorstel drijvende opstallen en teboekstelling van drijvende zonnepanelen

Read more

Press/media

Falend toezicht op havenbedrijf Groningen Seaports

Controle op grond- en windmolendeals 'vrijwel onmogelijk' in Groningen

Groningen raakte in de ban van Google, met vriendjespolitiek tot gevolg

Kavelgate Marknesse veel groter: tientallen mensen wonen in onverkoopbaar huis

Veel raadsels rond miljoenenfraude van overleden topman van landsadvocaat

Subsidie uit Nationale Wetenschapsagenda voor onderzoek naar juridische bescherming van ouderen

Miljoenen voor onderzoeksprojecten naar urgente vraagstukken

Dit moet je weten over het vernieuwde trouwen met huwelijkse voorwaarden

'Trouwen in gemeenschap van goederen niet langer standaard'

Read more